Veilig werken en denken

Mobilis werkt en denkt veilig. Niet alleen in voorbereiding en in uitvoering, maar ook tijdens acquisitie, tenders, ontwerp en engineering. Op zoek naar integraliteit binnen het bouwproces en binnen de discipline veiligheid. Niet alleen arbeidsveiligheid, maar ook bijvoorbeeld spoorwegveiligheid, verkeersveiligheid, tunnelveiligheid, omgevingsveiligheid en sociale veiligheid zijn aspecten die in het hedendaagse bouwproces, van groot belang zijn.

Ervaring

Grote complexe, soms binnenstedelijke, projecten vragen om een hoge mate van veilig denken en handelen, zoal bijvoorbeeld de bouw van de Sluiskiltunnel, het nieuwe Centraal Station van Rotterdam, zowel voor metro als voor trein, en de spoortunnel onder Delft. Mobilis heeft daar in het verleden al veel ervaring mee opgedaan en haar stempel gedrukt op het veiligheidsmanagement bij projecten als Westerscheldetunnel, de nieuwe energiecentrale voor E-on op de maasvlakte en de tunnel onder het Pannerdensch Kanaal voor de Betuweroute.

Governance code

Mobilis denkt graag mee en volgt de ingeslagen paden van opdrachtgevers die veiligheid naar een hoger plan willen brengen, zoals Prorail en Rijkswaterstaat. Mobilis is ook één van de initiatiefnemers voor de door grote bouwers (ook TBI) en grote opdrachtgevers ondertekende Governance Code voor Veiligheid in de Bouw. Om ketenintegratie en samenwerking met bouwpartners te bevorderen gaat Mobilis actief en op gelijkwaardige basis het gesprek aan met onder-opdrachtnemers en leveranciers. Hier vloeien dan onder andere gemeenschappelijk te hanteren bouwplaats veiligheidsregels uit voort.

IFR van 0

Om veilig denken en werken te ondersteunen en te borgen heeft Mobilis dit geïntegreerd in het systeem Mobilizer. Hierin zijn de eisen van ISO 9001, ISO 14001, VCA, BTR, CO2 prestatieladder, de diverse verificaties bij D&C contracten, maar ook aanvullingen als tenderprocessen en kennisbank, in onderlinge samenhang ondergebracht.

Voorlichting en instructie, melden van incidenten en gevaarlijke situaties en het uitvoeren van werkplekinspectie en observatieronden worden hierdoor beter gestructureerd. Centrale vastlegging gekoppeld aan basisrisicofactoren leidt tot goede, gedigitaliseerde analyses, waardoor de performance nog verder verbeterd kan worden. Hierdoor heeft Mobilis haar ongevalscijfers steeds verder terug kunnen dringen, met als ultieme resultaat een IFR (ongevallenfrequentie-index) van 0 in 2014, 2015 en 2016!

Vijf sterren veiligheid met Mobi

Teneinde dit buitengewone resultaat vast te houden en daar waar mogelijk nog verder te verbeteren heeft Mobilis de campagne “vijf sterren veiligheid met Mobi” ontwikkeld met daar aan gekoppeld een belonings- en waarderings methode voor haar personeel en projecten.

Mobi 5 sterren” veiligheidsregels

  1. Wij houden ons aan de afgesproken regels en voorschriften
  2. Wij spreken elkaar aan op onveilig gedrag.
  3. Wij zorgen voor een veilige, opgeruimde werkplek
  4. Wij gebruiken onze gereedschappen en middelen op de juiste manier
  5. Wij overleggen eerst als we twijfelen is aan de veiligheid