Bewuste Bouwers

Aandacht voor de omgeving, medewerkers, het milieu en veilig werken, dat is waar een Bewuste Bouwer voor staat.

Mobilis is aangesloten bij Bewuste Bouwers

Stichting Bewuste Bouwers geeft een gedragscode voor bouwplaatsen uit, met als doel het verbeteren van het imago van de bouw. Dit gebeurt door professionalisering van het omgevingsmanagement en ervoor te zorgen dat de bouwplaats zich als goede buur gedraagt.

De gedragscode is gebaseerd op vijf pijlers: Omgeving, Veilig, Vakmensen, Milieu en Verzorgd.
 

Aandacht voor de omgeving, medewerkers, het milieu en veilig werken, dat is waar een Bewuste Bouwer voor staat. Bouwers die willen laten zien dat zij hart hebben voor de omgeving waarin zij bouwen sluiten zich aan. Zij krijgen voor iedere aangemelde bouwplaats een certificaat. Toetsing vindt plaats door audits en mysteriebezoeken.