Nieuwe Bartenbrug 's-Hertogenbosch

Projectinformatie

Project Nieuwe Bartenbrug
Locatie 's-Hertogenbosch
Opdrachtgever Gemeente 's-Hertogenbosch
Looptijd Februari 2016 - oktober 2016

Mobilis heeft de nieuwe Bartenbrug in opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch gerealiseerd. De nieuwe brug, met twee rijbanen en aan weerszijden een fiets- en voetpad, verbindt de Graafsewijk met de historische binnenstad.

De nieuwe Bartenbrug over de Aa vervangt de oude, naar Pastoor Barten vernoemde, brug. Het ontwerp is door zijn eenvoud krachtig en past goed in de omgeving. IPV Delft architecten liet zich inspireren door de historische vestingwerken.

Mobilis heeft de nieuwe Bartenbrug in 7 maanden gebouwd. In februari 2016 is de bouw van de brug gestart en half augustus 2016 is de brug opengesteld voor verkeer. Tot medio oktober vinden er nog afbouw werkzaamheden plaats op en rondom de brug.