Mobilis is onderdeel van TBI

Mobilis maakt deel uit van TBI. TBI is een groep van ondernemingen die onze leefomgeving op een duurzame manier vernieuwt, inricht en onderhoudt.

Alle ondernemingen binnen TBI opereren elk onder hun eigen naam, Voor ondernemerschap is binnen onze netwerkorganisatie volop ruimte. Dichtbij onze klanten zijn we op ons best. Zo zorgen we ervoor dat we onze leefomgeving op een duurzame manier vernieuwen, inrichten en onderhouden.

We streven naar de balans tussen maatschappelijke betrokkenheid en economische vooruitgang. Onze medewerkers zijn onze belangrijkste waarde, nu en in de toekomst. Zij onderhouden de duurzame relaties met klanten en leveren de toegevoegde waarde.

Verantwoord werkgeverschap bestaat in onze visie uit het
creëren van een veilige werkomgeving, goede arbeidsverhoudingen en ontplooiingsmogelijkheden bij alle ondernemingen.

Kijk voor meer informatie op www.tbi.nl