Mobilis bouwt de toekomst op een kleurrijk verleden

Of de heren Hendrik Voormolen en Herman Haverkort elkaar hebben gekend vermeldt de historie niet. Toch stonden beide markante bouwondernemers aan de basis van wat nu Mobilis is. In 1900 ging Voormolen in Rotterdam uit de startblokken. In 1907 richtte Haverkort zijn bedrijf op in Vroomshoop.

Haverkort koos al snel exclusief voor de beton- en waterbouw. Voormolen bleef de civiele bouw lang combineren met utiliteitsbouw. Beide bedrijven bouwden decennia lang aan een reeks bijzondere, vaak spraakmakende projecten en werden gereputeerde partijen in hun markten. Zo bouwde Haverkort de Wijkertunnel en was het bedrijf actief voor bedrijven als ICI, VAM en NAM. Voormolen tekende onder meer voor de fly over Reeweg in de A15 bij Rotterdam, de Willemsbrug en de Westerscheldetunnel.

INTEGRATIE CIVIELTECHNISCHE ACTIVITEITEN

Voormolen maakt sinds midden jaren zeventig deel uit van wat nu het TBI-concern is. Datzelfde TBI lijfde in 1997 Haverkort in. Daartoe behoorde ook de in waterzuiveringen gespecialiseerde bouwer Galjaard in Schijndel. De jaren daarna werd gestaag gewerkt aan de integratie van de civieltechnische activiteiten van het concern. Voormolen, Haverkort en Galjaard bundelden hun krachten in TBI Beton- en Waterbouw. In 2009 veranderde deze naam in Mobilis, de naam die bedacht is door de echtgenote van een van de medewerkers. Van recentere datum is het opgaan in Mobilis van TBI-bedrijven Timmermans Infratechniek in Limburg en het betonreparatie en –onderhoudsbedrijf Servicis in Rotterdam.

VOORKEUR VOOR COMPLEXE PROJECTEN

Mobilis is een vooraanstaande bouwer in de inframarkt. Niet de grootste speler, wel een van de meest innovatieve. Zo beschikken wij over het unieke, in eigen huis ontwikkelde digitale projectmanagement- en informatiesysteem Mobilizer. Daarmee hebben de opdrachtgever en Mobilis 24/7 actueel inzicht in de voortgang.
Op veel projecten is Mobilis hoofdaannemer, maar we zijn ook een veelgevraagd partner in combinaties. Dat laatste vooral door de grote expertise die wij hebben met complexe bouwwerken in gevoelige omgevingen. Mobilis heeft een voorkeur voor integrale projecten die zowel qua ontwerp als uitvoeringstechnisch bijzonder zijn.

Wat metselaar Hendrik Voormolen en timmerman Herman Haverkort ruim een eeuw geleden kleinschalig begonnen, is nu een bedrijf dat civiele werken van elke aard en omvang aan kan. Een bedrijf waar we trots op zijn en waar het prettig werken is!

Bekijk het kleurrijke verleden in de tijdlijn