INFRA

Onder infra verstaan wij alle bouwprojecten die betrekking hebben op weg-, water- en railverbindingen. Onze publieke opdrachtgevers laten steeds meer over aan de markt. Wij werken volop mee aan
deze ontwikkelingen omdat we op deze wijze meerwaarde kunnen realiseren.

Door het onderbrengen van ontwerp, realisatie en onderhoud in één geïntegreerd contract worden life cycle kosten binnen de totale investering geoptimaliseerd. We hebben goede ervaringen opgedaan met prestatie- en alliantiecontracten. Tevens is Mobilis actief in PPS-projecten waarbij externe financiering voor projecten als additioneel pakket is inbegrepen.

BINNEN DEZE SPECIALISATIE