MARKTEN

Als civiele aannemer biedt Mobilis vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid oplossingen voor vraagstukken op het gebied van infrastructuur, water en industrie. Hierbij staat centraal het aangaan van een duurzame en transparante relatie met opdrachtgevers en samenwerkende partijen.


 • SPOORZONE DELFT

  Delft | Infra | In uitvoering

  CrommeLijn (CCL) bouwt voor ProRail een spoortunnel van 2,3 kilometer, bestaande uit twee tunnelbuizen, een ondergronds station, een parkeergarage langs de Spoorsingel, het bouwrijp maken van het gehele plangebied en voor de uitvoering van een groot deel van het Masterplan.

  Bekijk deze referentie
 • SLUISKILTUNNEL

  Van Gent naar Terneuzen | Infra | Voltooid

  De brug bij Sluiskil over het Kanaal van Gent naar Terneuzen is een knelpunt voor het wegverkeer. De brug staat gemiddeld 23 keer per dag open voor scheepvaart. Dit zorgde voor lange wachttijden. Daarom is een tunnel gerealiseerd die het Kanaal van Gent naar Terneuzen kruist: de Sluiskiltunnel.

  Bekijk deze referentie
 • BRUG OVER DE WAAL (A50)

  A50 tussen Ewijk en Valburg | Infra | Voltooid

  De combinatie Waalkoppel (bestaande uit Mobilis, Dywidag en Van Gelder) heeft tussen de knooppunten Ewijk en Valburg de A50 in beide richtingen van 2x2 rijstroken naar 2x4 rijstroken verbreedt. Hiervoor is een extra brug over de Waal gebouwd ten westen van de bestaande brug en zijn de knooppunten Ewijk en Valburg aangepast.

  Bekijk deze referentie
 • RIJNLANDROUTE

  Rijnlandroute | Infra | In uitvoering

  De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De RijnlandRoute wordt aangelegd om de bereikbaarheid en verkeersdoorstroming in de regio te verbeteren en economische groei verder mogelijk te maken

  RijnlandRoute
 • UITBREIDING COENTUNNELTRACÉ

  Uitbreiding Coentunneltracé | Infra | Voltooid

  Iedere dag maken ruim honderdduizend automobilisten gebruik van de Coentunnel. En dat is te veel voor dit snelweggedeelte, waar het tracé overgaat van drie rijstroken naar een tweebaansweg. Knooppunt Coenplein, oftewel ‘de flessenhals’, hoort dan ook al jaren thuis in de Nederlandse file top 10. Een probleem dat, wanneer er niets aan gedaan wordt, steeds meer stagnaties zal opleveren op de gehele Amsterdamse ring en de toeleidende wegen.

  Bekijk deze referentie
 • OMLEIDING A4 STEENBERGEN

  Omleiding A4 Steenbergen | Infra | In uitvoering

  Het project omvat het ontwerpen, voorbereiden en uitvoeren van de uitbreiding van Rijksweg A4 tussen Dinteloord en Halsteren.

  Bekijk deze referentie
 • ONDERGRONDSE FIETS- EN SCOOTERSTALLING STATION MAASTRICHT

  Ondergrondse Fiets- en Scooterstalling Station Maastricht| Infra | In uitvoering

  TBI-ondernemingen Mobilis en Timmermans realiseren de ondergrondse fietsenstalling bij het station in Maastricht. De bouw wordt uitgevoerd in opdracht van de samenwerkende partijen gemeente Maastricht, Maastricht Bereikbaar, Provincie Limburg, ProRail en NS.

  Ondergrondse Fiets- en Scooterstalling Station Maastricht
 • ROTTERDAM CENTRAAL STATION

  Rotterdam Centraal Station | Infra | Voltooid

  Rotterdam heeft een aantrekkelijk, dynamisch, goed functionerende openbaarvervoerterminal. Het nieuwe Rotterdam Centraal is een vervoersknooppunt van regionale en internationale betekenis.

  Bekijk deze referentie
 • PARKEERGARAGE NIEUW-ZAAILAND

  Parkeergarage Nieuw-Zaailand | Infra | Voltooid

  Begin 2009 is het Project Nieuw Zaailand, waar de bouw van het Fries museum deel van uitmaakt, begonnen met de bouw van de parkeergarage. De parkeergarage is de fundering van het museum en het winkelcentrum Zaailand. Vlak voor de zomer van 2010 is daadwerkelijk gestart met de bouw van het Fries Museum.

  Bekijk deze referentie
 • AQUADUCT JELTESLOOT

  Aquaduct Jeltesloot | Infra | Voltooid

  Het project betreft de aanleg van een aquaduct ter vervanging van de bestaande brug ter plaatse van de kruising van de provinciale weg N354 met de Jeltesloot (nabij Hommerts in Friesland).

  Bekijk deze referentie