Koningin Máximabrug

Projectinformatie

Project Koningin Máximabrug
Locatie Alphen a/d Rijn
Opdrachtgever Gemeente Alphen aan den Rijn
Looptijd sep 2014 - maart 2017
Koningin Máximabrug

Alphen aan den Rijn heeft een energieneutrale brug erbij gekregen: de Koningin Máximabrug. Mobilis bouwde samen met haar samenwerkingspartners Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Hollandia Infra de Máximabrug in opdracht van gemeente Alphen aan den Rijn. Eind 2016 werd de brug in gebruik genomen.

Duurzaam

Alphen aan den Rijn kreeg in 2017 er een moderne brug met veilige voet- en fietspaden bij. Uitgangspunt voor het ontwerp waren duurzaamheid en leefbaarheid. Op de rustpunten op en onder de brug kunnen passanten genieten van het landschap en de Oude Rijn. Natuurlijke waterzuiveringssystemen creëren een gebied met zeer schoon water. Een modern led-verlichtingsplan verhoogt de sociale- en verkeersveiligheid. Bovendien verstoort de verlichting dieren niet.

Energieneutraal

De Máximabrug is een duurzame brug. Duurzaam door slim materiaalgebruik én duurzaam in energiegebruik. Zonnepanelen maken de Máximabrug energieneutraal. Het brugontwerp is van Syb van Breda & Co Architects. wUrck ontwierp de landschappelijke inpassing.

Verbetering leefkwaliteit

Al vele jaren hebben Koudekerk aan den Rijn en Alphen aan den Rijn overlast van (vracht)verkeer. Verkeer van en naar het industrieterrein Hoogewaard rijdt door het dorp Koudekerk. Het zware vrachtverkeer zorgt voor oponthoud en gevaarlijke situaties voor overige weggebruikers, zoals fietsers en voetgangers. Deze verbinding met de werknaam ‘Maximabrug’ zorgt voor verbetering van de leefkwaliteit en bereikbaarheid van de gemeenten en vergroot daarmee de economische vitaliteit.

Innovatiegerichte contractvorm

De Opdrachtgever koos voor een innovatiegerichte contractvorm, het D&C contract onder de UAVgc 2005. De aanbesteding voor de realisatie van de brug en de aansluitende infrastructuur vond plaats door middel van de Concurrentiegerichte dialoog. Het contract had een functioneel karakter om creativiteit en kennis de ruimte te geven. Het doel was om een duurzame en kwalitatief hoogwaardige brug te realiseren tegen maatschappelijk verantwoorde kosten.

Door Mobilis werd een eigen ontwerp gemaakt binnen het tracé en de werkgrenzen van de vraag-specificatie. Hiervoor werd een landschapsarchitect voor de toeritten en een architect voor het brugdeel ingezet. Bij het uitwerken van het ontwerp is rekening gehouden met de historie en geschiedenis van de Gemeente Alphen aan den Rijn, verantwoord materiaal- en materieelgebruik, energieneutraal, hinder voor de omgeving, invloeden op bestaande belendigen en RAMS-aspecten. Te denken valt: gerecycled materiaal, bewust beton, FSC-hout, Led-verlichting, zonnepanelen, geluidsreducerend asfalt, materiaal voor energieneutraal asfaltverharding.