Visie, Beleid en aanpak

Klimaat

Mobilis produceert zelf groene stroom op bouwplaats

Elektrisch rijden is duurzaam, daarvoor op de bouwplaats je eigen groene stroom opwekken is nóg duurzamer. Dat is het idee achter de e-CO2tainer (spreek uit: Ecotainer) van Mobilis. De e-CO2tainer is een mobiele unit waar bestuurders hun elektrische auto’s op projectlocaties kunnen opladen. De benodigde stroom wordt opgewekt met op de unit geplaatste zonnepanelen en windturbines, en een generator die uitsluitend op natuurlijke biobrandstof (niet op biodiesel) werkt.

Innovatieve eigen ontwikkeling

De e-CO2tainer is een eigen ontwikkeling van Mobilis, in samenwerking met Power Sonic EMEA, gespecialiseerd in energieopslag via accusystemen.