Keringen Roermond

Projectinformatie

Project Keringen Roermond
Locatie Roermond
Opdrachtgever Waterschap Roer en Overmaas

Teneinde de binnenstad van Roermond een betere bescherming tegen hoogwater te bieden, besloot het Waterschap Roer en Overmaas in samenwerking met de stad Roermond aan de zuidzijde de bestaande stuw in de Roer te renoveren. Aan de noordzijde was geen waterkering aanwezig. Hiervoor is een sluis ontworpen waardoor de Roer bereikbaar blijft voor pleziervaartuigen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in combinatie met Van de Kreeke uit Nuth.