Kademuur Scaldiahaven

Kademuur Scaldiahaven

Projectinformatie

Project Kademuur Scaldiahaven
Locatie Vlissingen
Looptijd Februari 2008 – oktober 2009

Het project omvatte het maken van ca. 1700 m. zeekadeconstructie in de haven van Vlissingen-Oost, gemeente Borsele. De kadeconstructie is aangelegd in een deels gegraven insteekhaven en bestaat voor de noord- en zuidkade uit een combiwand met ontlastvloer en kademuur, tevens gefundeerd door MV trekpalen en vibropalen. De kopwandkade bestaat uit een combiwand met deksloof, voorzien van een ankerscherm met trekankers.

Het werk is uitgevoerd in een open ontgraving grenzend aan getijdegebied. Door middel van het aanleggen van een tijdelijke dijk en het toepassen van bemaling werd de bouwput voldoende drooggelegd om de werkzaamheden uit te voeren.