Kadeconstructie Euryza

Projectinformatie

Project Kadeconstructie Euryza
Locatie Zwijndrecht
Looptijd Oktober 2007 – september 2008

Het project is een onderdeel van de herontwikkeling van het voormalige Euryza-terrein in Zwijndrecht bestaande uit het realiseren van een Boulevard met woningen, parkeerkelder en een cultuurplein langs de Oude maas. Het werk bestond uit het realiseren van een landaanwinningen middels het aanbrengen van een kadeconstructie en een grondaanvulling.

De kadeconstructie bestaat uit stalen damwand die is verankerd door een gewapende betonnen vloer gefundeerd op prefab betonnen paaljukken. Op en voor de kadeconstructie zijn afmeervoorzieningen opgenomen ten behoeve van binnenvaartschepen. De grondaanvulling werd gerealiseerd met de ontgravingen van het achterliggende terrein. Verder moest het Euryza-terrein worden gesaneerd en de vervuilde rivierbodem werd geïsoleerd.