Houten 4-sporig

Projectinformatie

Project Houten 4-sporig
Locatie Houten
Opdrachtgever ProRail Infraprojecten
Looptijd feb 2007 - dec 2010

Het project “onderbouw 4-sporigheid Houten” omvat de realisatie van de onderbouw van de spoorverdubbeling te Houten inclusief upgrading en nieuwbouw van kunstwerken en realisatie van twee nieuwe stations.

Het werk is een D&C-contract van ProRail, aangenomen door Mobilis in combinatie met CFE en KWS. De naam van de uitvoeringscombinatie was “Combinatie Houten 4”.

Het werk kan in grote lijnen opgedeeld worden in twee fasen. De eerste fase betrof de bouw van alle kunstwerken en baangedeelte aan de westzijde van het bestaande spoor. De bouw van deze fase is in maart 2007 gestart en duurdetot en met oktober 2008. Na het gedeeltelijk omleggen van de sporen werden de kunstwerken en baangedeelte aan de oostzijde van de bestaande sporen aangepakt. Deze fase liep van december 2008 tot maart 2010.

Aansluitend is de bovenbouw door derden afgerond en de bouwkundige afwerking van de stations gerealiseerd. Eind december 2010 was de oplevering van het hele project en de indienststelling van de 4-sporigheid een feit.