Het ARTIS-Groote Museum

Projectinformatie

Project Restauratie het ARTIS-Groote Museum
Locatie Amsterdam
Opdrachtgever ARTIS - Natura Artis Magistra

Het ARTIS-Groote Museum is vanaf mei 2022 open voor publiek. De gezamenlijke ambitie om dit (al 75 jaar) leegstaande monument een nieuwe toekomst te geven, is waargemaakt. De historie sluit mooi aan. Waar in 1833 de natuur werd onderzocht en kennis gedeeld, ontdek je in Het nieuwe Groote Museum hoe wij als mens in verhouding staan tot de natuur.

Sinds 2016 hebben we samen met Nico de Bont, Unica en vele anderen met hart en ziel gewerkt aan de restauratie, verduurzaming en ondergrondse uitbreiding van dit bijzondere monument. 

Het Groote museum

In het Groote Museum ga je op een persoonlijke expeditie, met je lichaam als startpunt. Je kijkt in een spiegel waarin je steeds meer ontdekt. Overeenkomsten met planten, andere dieren en zelfs microben. Je gaat dwarsverbanden zien. Wat jouw darmen doen, bijvoorbeeld, doen de wortels van een boom ook. Toen jij als baby over de grond kroop, bewoog je hetzelfde als een krokodil. Door overeenkomsten als deze ga je anders naar jezelf kijken en naar de wereld om je heen. Je blijkt verbonden te zijn met alles wat leeft, tot in je kleinste vezels. En véél afhankelijker dan je dacht.

Samen sterk

We hebben de kennis van het herfunderen en realiseren van de kelder (Mobilis) en kennis van monumentale gebouwen (Nico de Bont) samengevoegd. Hierdoor konden wij voor de opdrachtgever zonder risico’s voor omgeving en gebouw de herfundering en kelder te realiseren. De omgeving van het ARTIS-Groote Museum staat vol met bomen met hoge monumentale waarde. Door een goed geologisch onderzoek en waterkundig plan hebben wij zonder bemaling de kelder volledig gerealiseerd. Het anders engineren van de damwand en stempelramen heeft tevens gezorgd voor een zeer efficiënte bouwwijze, we hebben één compleet stempelraam laten vervallen. De aangebrachte paalfundering is voorzien van bodemactivering wat een bijdrage levert om het pand energieneutraal te verwarmen, natuurlijk is de kelder hoogwaardig geïsoleerd.

voor en na de restauratie

Bijzondere vlindertrap, extra bouwkundige uitdaging

In realisatie zat het bouwkundige risicoprofiel in de driedeling van het pand en de nog volledig aanwezige vlindertrap en stalen zuilen in het middengebied. Hier heeft de samenwerking tussen Nico de Bont en Mobilis maximaal resultaat opgeleverd, de zuilen hebben wij middels een dubbele tafelconstructie kunnen opvangen en herfunderen. De monumentale vlindertrap is volledig opgevangen en zorgde tevens voor stabiliteit met de overige twee bouwdelen. Door juist samenbrengen van beiden specialisme is een herfundering en kelder gerealiseerd zonder schades aan het meerdelige bestaande monumentale museum en omgeving.

Duurzame bouw

ARTIS is voorloper op het gebied van duurzaam restaureren. Zo is veel aandacht besteed aan de isolatie van het gebouw en komen er zonnepanelen op het dak. De grootste investering in duurzaamheid is al gedaan: de installatie voor een warmte koude opslag onder het Artisplein, die naast het ARTIS-Groote Museum ook de Ledenlokalen en andere onderdelen van ARTIS bedient.

Vakmanschap

Het monument is met veel liefde, passie en zorg gerestaureerd. Zoveel mogelijk elementen zijn bewaard gebleven en weer in ere hersteld. Hierdoor komt de expositie en het verhaal achter dit bijzondere museum extra tot zijn recht. Breng je een bezoek? Bekijk ook de prachtige vlindertrap als eyecatcher in de centrale hal. Een mooi voorbeeld van vakmanschap.