Haven Stein, Groot Onderhoud Kade, fase 2

Projectinformatie

Project Haven Stein, Groot Onderhoud Kade, fase 2
Locatie Stein
Opdrachtgever Sitech Services

Na fase 1 heeft Mobilis, voorheen Timmermans Infratechniek ook de opdracht voor fase 2 verworven voor het Groot Onderhoud van de haven in Stein.

Het project behelsde het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de bestaande kade van de haven (over ca. 250 m) om zeker te stellen dat de kade aldaar weer voldoet aan de wettelijke minimale eisen ten aanzien van veiligheid, zowel constructief als ARBO-technisch.

Deze werkzaamheden omvatten het aanbrengen van afmeerconstructies/bolders en remmingwerk/wrijfhouten, lokaal aanbrengen van verstevigingsankers, het verwijderen en vervangen ladders, het vervangen van de bestaande stalen deksloof en het aanbrengen van nieuw horizontaal remmingwerk tussen het reeds aanwezige horizontale remmingwerk. Teneinde de aan- en afvoer van de schepen niet te belemmeren hebben de werkzaamheden hoofdzakelijk het 's nachts plaats gevonden.

Aanbrengen verstevigingsankers