Haven Stein, Groot Onderhoud Kade, fase 1

Projectinformatie

Project Haven Stein, Groot Onderhoud Kade, fase 1
Locatie Stein
Opdrachtgever Sitech Services

In opdracht van Sitech Services is door Haskoning DHV de stabiliteit van de kadeconstructie van de haven in Stein onderzocht. Uit de indicatieve berekeningen bleek dat de zogenaamde Kranz-stabiliteit veel lager lag dan volgens de huidige norm noodzakelijk was. De kadeconstructie is aangepast om zeker te stellen dat de kade weer voldoet aan de wettelijke minimale eisen ten aanzien van veiligheid op zowel constructief als ARBO-technisch vlak.

Het werk betrof de onderhoudswerkzaamheden aan de damwand van de langshaven. De ankers van de damwand zijn vervangen en er zijn extra ankers aangebracht. De stalen deksloof van de kadewand is vervangen en voor een gedeelte uitgevoerd in beton. Daarnaast zijn er nieuwe houten remmingswerken, bolders en afmeervoorzieningen aangebracht. Fase 1 werd uitgevoerd van mei 2010 - mei 2011.

De opdracht voor fase 2 is in 2013 verworven.