Hanzelijn - ombouw Flevolijn integraal

Projectinformatie

Project Hanzelijn - ombouw Flevolijn integraal
Locatie Lelystad

De Hanzelijn verbindt Lelystad via Dronten en Kampen met Zwolle en daarmee zijn ook de provincies Flevoland en Overijssel per spoor met elkaar verbonden. In Lelystad sluit de Hanzelijn aan op de Flevolijn richting Amsterdam. Naar verwachting zullen in de toekomst dagelijks 20.000 reizigers van de verbinding gebruik maken.

De nieuwe spoorlijn verbindt het noorden en oosten van het land met het westen. Het maakt de Randstad sneller bereikbaar.

Projectomschrijving

Het onderdeel OFLI omvatte het ontwerp en de realisatie van ca. 25 kunstwerken, de verdubbeling van het bestaande stationsgebouw in Lelystad-centrum van 2-sporig naar 4-sporig en de ombouw van 4 km spoor, inclusief aardebaan. Tevens zijn alle kruisende infrastructuur aangepast en zijn over de gehele lengte van het tracé geluidschermen geplaatst.

Mobilis heeft dit project aangenomen in combinatie met MNO Vervat.