Meerjarige contracten

Contacpersoon MJC

Bruggen, tunnels, kades en snelwegen, we realiseren ze graag van ontwerp tot oplevering. Maar dit betekent niet dat het stopt na oplevering van een project. Om deze assets jarenlang doelmatig te kunnen gebruiken is onderhoud nodig.  Wij bieden daarvoor de juiste oplossingen.  

We hebben ons bedrijf doorontwikkeld en een apart segment voor Meerjarige Contracten geïntroduceerd. Met onze medewerkers verzorgen wij voor u het Assetmanagement van uw areaal. Wij pakken het onderhoud planmatig aan, voeren onderhoudstaken uit en verbinden in deze multidisciplinaire opgave onze partners.

Samen met ons zusterbedrijf Croonwolter&dros Infra zijn wij inmiddels jaren actief in het onderhoud van tunnels en wegenareaal zoals de Coentunnel, Westerschelde- en Sluiskiltunneltracé. 
Continu monitoren, rapporteren en verbeteren vormen de kern van onze aanpak in een optimaal beheer van de assets. Investeren in samenwerking en langjarig aan projecten verbinden zit in ons DNA. Deze aanpak stelt ons in staat om multidisciplinaire opgaven aan te kunnen pakken.

Raamovereenkomsten

Meerjarig verbinden doen we ook graag in raamovereenkomsten. De samenwerking in deze overeenkomsten vormt een uitstekende basis om de repeterende vervangings- of renovatieopgave uit te voeren. De aanpak die we in de onderhoudsopgave toe passen, stelt ons ook in staat om continu te verbeteren en te versnellen in het uitvoeren van de opgaves.

Met de kennis die we al jaren hebben opgedaan met: het ontwerpen en realiseren van tunnels, bruggen, sluizen, kades en viaducten en onze specialistische reparatiekennis binnen Speciale Technieken, zijn wij in staat om projecten kostenefficiënt en duurzaam te realiseren. 

Inspelen op trends

De markt verandert van nieuw aanleggen naar vervangen en onderhouden van onze infrastructuur. Ook is er een trend waarneembaar naar andere en langjarige vormen van samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze trend is breed waarneembaar over alle marktsegmenten. Mobilis heeft op deze veranderende vraag gekeken naar de mogelijkheden die we kunnen bieden.

Daarom hebben wij Meerjarige Contracten geïntroduceerd. Bij de ontwikkeling van Meerjarige Contracten (MJC) wordt ingezet op 2 deelgebieden: meerjarig onderhoud en raamcontracten.

De nadruk ligt bij de samenwerking in de MJC projecten op het behalen van de gezamenlijke doelen. We zorgen voor een verbinding met opdrachtgevers en partners door duidelijke doelen af te spreken en alle partijen inzicht te geven om te kunnen sturen op de onderwerpen.

MOBILIS BIEDT KLANTEN OOK ASSET MANAGEMENT

Voorspelbaar onderhoud is de toekomst

Als onderhoudswerkzaamheden over een lange reeks van jaren, of zelfs gedurende de gehele levensduur uitstrekken, praten we over Asset Management: daarbij krijgen wij meer verantwoordelijkheid voor de prestaties van een asset.

GA NAAR ASSET MANAGEMENT