Asset Management

Mobilis biedt klanten ook asset management

Voorspelbaar onderhoud is de toekomst

Bij steeds meer infra is, naast ontwerp en realisatie, ook het onderhoud een belangrijke component van de projecten die opdrachtgevers in de markt zetten. De instandhouding van bruggen, tunnels, viaducten, kademuren, waterzuiveringen, gemalen, sluizen en andere infrastructuur is bij Mobilis de verantwoordelijkheid van de afdeling MJC (meerjarige contracten).

Onze gespecialiseerde onderhoudsmedewerkers doen het werk dat volgt uit DBFM- en DBM-contracten, meerjarenonderhoudsplannen en gebiedscontracten. Onderhoudswerkzaamheden die zich vaak over een lange reeks van jaren uitstrekken. In een aantal gevallen zelfs gedurende de gehele levensduur van een object. We praten dan over asset management: daarbij krijgen wij meer verantwoordelijkheid voor de prestaties van een asset. Het maximaal beschikbaar houden van de infra is daarbij vrijwel altijd de belangrijkste doelstelling.

27-jarige contractperiode

Een bijzonder voorbeeld van asset management uit de Mobilis-praktijk is de uitbreiding van de sluis bij Eefde. De bouw van een tweede sluiskolk verkort de wachttijden voor schepen en maakt deze belangrijke toegang over water tot de regio Twente minder kwetsbaar bij onderhoud en calamiteiten. Het werk is uitgevoerd door Mobilis en Croonwolter&dros. Beide TBI-ondernemingen zijn verantwoordelijk voor de voorfinanciering, het ontwerp, de bouw én een 27-jarige onderhoudsperiode. Mobilis en Croonwolter&dros hebben inmiddels een aparte onderhoudsorganisatie voor de sluis ingericht.

‘Data slim inzetten’

Bij asset management gaat het om de optimale balans tussen kosten, risico’s en prestaties. Om de juiste verhouding tussen preventief en correctief onderhoud. Hoe meer je van een object weet, hoe beter je aan integraal beheer en onderhoud kunt doen. Zo zijn de vervangingsmomenten van de installaties bijvoorbeeld afgestemd op grote onderhoudsmomenten als conservering.

Asset management is vooral informatiemanagement: data slim inzetten om het object, in dit geval een sluis, op de gewenste manier in stand te houden. Meten is niet alleen weten, het is vervolgens ook optimaliseren; mensen en materiaal zo efficiënt mogelijk inzetten. Heb je de informatie op orde, dan doe je het juiste en ben je in control. Je leert patronen herkennen en zo het onderhoud voorspelbaar te maken. Dat is de toekomst: van preventief en correctief naar voorspelbaar onderhoud. 

Proeftuin Vitale Assets – Sluis Eefde

De sluis bij Eefde is in het kader van het door Mobilis geleverde asset management ook voor Rijkswaterstaat een bijzonder en innovatief project: een zogenaamde ‘proeftuin’. Hierbij staat het meten van de status van bestaande infrastructuur met sensoriek en gegevensanalyse centraal. Doel van deze en andere proeftuinen is de opgedane kennis en ervaring breed onder opdrachtgevers en onderhoudspartijen in de infra te delen. Smart maintenance is het primaire uitgangspunt; de uitdrukkelijke wens uit de markt om tot 100% voorspelbaar onderhoud te komen.