Energie

Mobilis heeft in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de eerste rioolwaterzuivering in Nederland ontworpen en gebouwd volgens het ICEAS-systeem.

De  huidige RWZI in Weesp heeft het einde van haar levensduur bereikt en kan in 2020 niet meer voldoen aan de lozingseisen. Met de bouw van nieuwe woningen in de Bloemendalerpolder is er ook meer capaciteit nodig om het afvalwater te zuiveren. De nieuwe RWZI heeft meer capaciteit en zal in het eerste kwartaal van 2020 het eerste afvalwater zuiveren. Zodra de nieuwe zuivering 100% in bedrijf is, wordt de oude zuivering gesloopt.

ICEAS

De nieuwe RWZI is de eerste zuivering in Nederland die volledig functioneert volgens het ICEAS-systeem. Een ICEAS is een volledig geautomatiseerd en zeer efficiënt afvalwaterzuiveringssysteem. Een ICEAS kan eenvoudig worden geïntegreerd binnen bestaande installaties en processen. Hierdoor kan het systeem breed worden toegepast binnen de communale en industriële afvalwatersector. De installatie bestaat uit een of meer compartimenten die afzonderlijk van elkaar werken. In elk compartiment vinden drie processen na elkaar plaats: beluchten, bezinken en afvoeren van het gezuiverde water. Het proces is volledig geautomatiseerd en alles is op afstand te besturen.

Klimaatbestendig

De nieuwe zuivering is ook klimaatbestendig. Mocht er door zeer hevige regenval water op het terrein komen te staan, dan blijft de zuivering gewoon werken. De belangrijkste elektrische installaties zijn namelijk verhoogd aangelegd. Verder zal het influent-gemaal van de zuivering ook blijven werken bij een flinke overstroming. Zo kan de RWZI worden ingezet om na hoogwater een deel van het gebied leeg te pompen en is, nadat het gebied weer toegankelijk is, de afvoer van rioolwater als basisvoorziening direct weer gewaarborgd.

3D model en BIM

Het integrale ontwerp is met behulp van een 3D-model gedaan. Onderdelen van alle disciplines kwamen hierin terug. Met het 3D-model konden we in één oogopslag duidelijk maken waar welke mogelijke conflicten zaten en welke aanpassingen er nodig waren.

Ook is relevante informatie-documentatie van de onderdelen gekoppeld aan het model (BIM). Zo is enerzijds al tijdens de ontwerpfase doorgekeken naar de beheer- en onderhoudsfase en is anderzijds gekoppelde technische informatie per object beschikbaar.

Mobilis heeft dit project in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht als hoofdaannemer uitgevoerd. Bij de RWZI in Weesp werkte Mobilis samen met Croonwolter&dros, Xylem, Tauw, Moekotte, RWB en Pannekoek GWW.

Meer weten over dit project?

Ga hier naar de projectpagina