Ecoduct Weerterbergen

Projectinformatie

Project Ecoduct Weerterbergen
Locatie Weert
Opdrachtgever ProRail
Looptijd jun 2012 - dec 2013

Het ecoduct op de grens tussen Noord-Brabant en Limburg dichtbij de spoorlijn tussen Weert-Maarheeze vormt de verbinding tussen natuurgebieden Weerterbos en Weerter- en Budelerbergen.

MJPO

De bouw van de ecoducten over de spoorlijn Eindhoven-Weert en de A2 vindt plaats in het kader van het Meerjaren Programma Ontsnippering (MJPO). Dit is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Samen met natuurbeschermingsorganisaties wordt er gewerkt aan het herstellen van verbindingen tussen natuurgebieden. Zoogdieren, amfibiën en reptielen krijgen hierdoor een aanzienlijk groter leefgebied.

Spoorecoduct

Het spoorecoduct bestaat uit rechte wanden opgebouwd met Terre Armee, hierop zijn de landhoofden gestort. Het dek is in de buitendienststelling gelegd, daarna is het dek afgebouwd met een druklaag en een laag grond.

Wegecoduct

Het wegecoduct bestaat uit 4 overspanningen waarvan er 2 over de A2 gaan. De landhoofden zijn opgebouwd met Terre Trell. Dit is een gewapende grondconstructie gebaseerd op het principe van Terre Armee maar met gaasramen in plaats van de betonnen panelen. Op de gewapende grond staat weer een in het werk gestorte betonsloof. De firma Voorbij Prefab Beton heeft de betonpanelen,met over de gehele hoogte en breedte een doorlopend vogelmotief, gefabriceerd.