Visie, Beleid en Aanpak

De Energiecontainer

Energiecontainer in Harderwijk

MVO Duurzaam Ondernemen Energie Zonnepanelen Windenergie Zonneenergie

De energiecontainer op het bouwterrein in Harderwijk.

Duurzaamheid in de bouw speelt een belangrijke rol. De behoefte aan vermindering van gebruik van primaire grondstoffen, energie, minder vervuilende uitstoot en afval neemt steeds verder toe.  De trend in de markt is dat de vraag naar de bouw van energiezuinige woningen, gebouwen en infrastructuur toeneemt. Wij spelen hierop in door de ontwikkeling van een energiecontrainer op het project Waterfront Harderwijk. Mobilis realiseert vijf bruggen in Harderwijk in opdracht van de ontwikkelingscombinatie Waterfront VOF.

De energiecontainer is voorzien van 12 zonnepanelen en 2 windturbines. Waarbij de opgewekte elektriciteit direct terug geleverd wordt aan de energieleverancier. Deze innovatieve ontwikkeling is van groot belang voor eindgebruikers vanwege het hoge rendement en de hoge score op het gebied van milieuvriendelijk bouwen. De windturbines zijn specifiek ontwikkeld om in te zetten in een stedelijke omgeving en zijn duurzaam in gebruik. De turbines zijn stil, hebben een levensduur van 25 jaar en hebben een windbereik tussen windkracht 3 en 9 Beaufort. Het rendement blijft gedurende de looptijd constant. De generator kan meer dan 12 jaar zonder problemen energie produceren.

Door de combinatie van zonnepanelen en windturbines wekt deze energiecontainer het gehele jaar energie op. De onderdelen zijn complementair aan elkaar. De verwachte energieopbrengst bedraagt ca. 7.500 kWh per jaar, vergelijkbaar aan het gemiddelde verbruik van twee gezinshuishoudens. Daarbij is de voorwaarde dat de container in een windrijk gebied wordt geplaatst.