Duurzaamheidsvisie

Mobilis bouwt de komende 100 jaar met trots mooie en toonaangevende projecten. Dit is de visie die we hebben en waar we allemaal voor honderd procent achter staan. Voor ons is maatschappelijke verantwoordelijkheid, ofwel de manier waarop een bedrijf zijn kernactiviteiten uitvoert en verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van een ecologische en sociale context, een belangrijk thema.

Daarom is er voor Mobilis ook een MVO-visie opgesteld:

Als Mobilis nemen wij verantwoordelijkheid om op een duurzame wijze onze projecten te maken. Dit doen wij door continu zorg en aandacht te besteden aan onze omgeving en samenleving, en door onze impact hierop te optimaliseren.

Deze MVO-visie is opgesteld vanuit onze eigen normen en waarden binnen Mobilis. Natuurlijk kijken we hierbij ook naar onze belangrijkste opdrachtgevers en partners in onze keten. Wij zijn de slimme verbinders die vanuit interne waarden externe invloed hebben. Vanuit onze interne waarden bieden wij de oplossingen voor de uitdagingen van onze opdrachtgevers. Hierbij kijken wij naar de markt en anticiperen wij continu op ontwikkelingen en trends.

Wij werken aan duurzaamheid in de thema’s:

  • Gezondheid en Welzijn 
  • Verbinding 
  • Milieu
  • Materialen