Slimmer verbinden door duurzaam bouwen

Mobilis heeft de overtuiging en de motivatie dat wij onze producten en processen dienen te verduurzamen en hierin blijvend initiatieven dienen te nemen, om in de toekomst met onze onderneming een bijdrage te kunnen blijven leveren aan de mobiliteit van Nederland. 

Wij laten onze ambitie aansluiten op de doelstellingen van onze klanten. Dat betekent dat Mobilis met gerichte initiatieven een bijdrage levert aan energie neutrale assets in 2030, en aan ontwikkelingen om besparen en opwekken van energie, en circulair materiaalgebruik en duurzaam ontwerpen mogelijk te maken.  De toenemende vraag naar grondstoffen leidt tot uitputting en schaarste en legt een druk op het natuurlijk systeem en de leefomgeving. Dit zorgt ervoor dat grondstoffen efficiënt ingezet moeten worden en dat er gestreefd moet worden naar veelvuldig hergebruik in een circulaire economie. 

Slimmer verbinden, duurzaam bouwen

Duurzame Lunchlezing

De eerste Mobilis Duurzame lunchlezing was op 20 oktober 2022 een feit! Mobilis wil haar projecten en bedrijfsvoering elke dag verder verduurzamen. We verwachten daarom de inzet van alle Mobilianen om met diens expertise de projecten en bedrijfsvoering van Mobilis verder te verduurzamen.

Ecologische inpassing Amstelstroombrug

De Amstelstroombrug levert een bijdrage aan het ecologische netwerk in Amsterdam; een bloemrijke middenberm, nestkasten voor de huis- en boerenzwaluw, kraamkamers voor vleermuizen, nesten voor de ijsvogel en de oeverzwaluw en schuil-, nestel- en slaapgelegenheden voor vleermuizen, vogels, vissen, bijen en hommels.

De e-CO2tainer: de energieleverancier

ONZE DUURZAME PROJECTEN

Sluis Eefde

RWZI Panheel

Duurzame Geo-beton in gewapende betonconstructie

Duurzaam megatransport Suurhoffbrug

CO2-prestatieladder

Mobilis vindt het vanuit haar maatschappelijke functie belangrijk om invulling te geven aan duurzaam ondernemerschap. Daarom maken wij gebruik van de CO2-prestatieladder om ons energieverbruik en onze CO2-uitstoot (Carbon Footprint) in kaart te brengen en deze te verminderen.

Mobilis behaalde samen met Voorbij Funderingstechniek en Voton, als TBI Infra, het hoogste CO2 bewust certificaat niveau 5.

Vragen?

Heeft u vragen, opmerkingen of tips over de CO2-prestatieladder. Mail deze dan naar duurzaamheid@mobilis.nl.

Of neem contact op met Marjan Kloos van de afdeling Duurzaamheid.

Marjan Kloos

Duurzaamheid coördinator

Stuur e-mail

Wij zoeken een collega die ons team komt versterken. Wil jij werken voor een slimme verbinder die duurzaam bouwt?

Solliciteer dan op de functie duurzaamheid coördinator