De e-CO2tainer: een groene mini-energiecentrale

Mobilis ontwikkelt mobiel laadstation voor elektrische auto’s

Elektrisch rijden is duurzaam. Maar daarvoor op locatie je eigen groene stroom opwekken is nóg duurzamer. Dat is het idee achter de nieuwe e-CO2tainer van Mobilis. Het eerste exemplaar van deze groene mini-energiecentrale is medio november in gebruik genomen.

Zonnepanelen, windturbines en biobrandstofinstallatie

De e-CO2tainer (spreek uit: Ecotainer) is een mobiele unit waar bestuurders hun elektrische auto’s op projectlocaties kunnen opladen. De benodigde stroom wordt opgewekt met op de unit geplaatste zonnepanelen en windturbines en een in de unit geplaatste generator die uitsluitend op biobrandstof (niet op biodiesel) werkt. Een off-grid oplossing in technische termen.

De e-CO2tainer is een eigen ontwikkeling van TBI-onderneming Mobilis, gedaan in nauwe samenwerking met Power Sonic EMEA uit Nijkerk, gespecialiseerd in energieopslag via accusystemen.

CO2-footprint aanmerkelijk verlagen

Jeroen Ritzer-van Dinther, coördinator duurzaamheid bij Mobilis: “Om onze CO2-footprint aanmerkelijk te verlagen willen we bij Mobilis uiterlijk in 2025 een nagenoeg geheel elektrisch wagenpark hebben. In 2018 is die transitie ingezet. Mijn directie vroeg mij te onderzoeken hoe we ook onze projectlocaties daarbij kunnen betrekken. Een passende netaansluiting is daar niet vanaf dag 1 geregeld, soms zelfs helemaal niet mogelijk. Of het is veel te duur om een vaste laadvoorziening voor een beperkte periode te plaatsen.”

Mobiel, snel en niet fossiel

Mobiel, snel en niet fossiel. Met die belangrijke voorwaarden vooraf ging Jeroen Ritzer-van Dinther bij diverse marktpartijen te rade. Vaak kreeg hij ‘ja maar’ of ‘dat kunnen we niet’ te horen. Behalve bij de energieopslagspecialisten van Power Sonic EMEA, dat de uitdaging enthousiast aanging. Managing director René Assies van het Nijkerkse bedrijf: “Als leverancier van accu’s denken wij mee over slimme toepassingen en maatwerkoplossingen. Wij hebben veel ervaring met opslagtoepassingen voor bijvoorbeeld de telecomsector en datacenters. Het initiatief van Mobilis sprak ons aan. Samen hebben we het idee doorontwikkeld.”

Power Sonic EMEA is een Amerikaans bedrijf dat eveneens vestigingen heeft in Mexico, Groot-Brittannië, Frankrijk, Israël en Nederland. De eerste e-CO2tainer is gebouwd bij een productielocatie van het bedrijf in Engeland. Half oktober werd de unit geleverd op het terrein van Voorbij Funderingstechniek in de Amsterdamse haven, dat net als Mobilis ook onderdeel is van TBI Infra.

Zes elektrische auto's tegelijk

Per mobiele container kunnen zes auto’s tegelijkertijd opladen. De e-CO2tainer slaat de zelf opgewekte stroom op in redundant uitgevoerde batterijen; moet de ene batterij geladen worden, neemt de andere batterij de leverantie over. René Assies: “We hebben de unit toekomstbestendig uitgevoerd. Nu is nog gekozen voor loodaccu’s omdat lood het meest gerecyclede metaal ter wereld is. Maar wanneer de nikkel-zinkaccu, de meest duurzame, eenmaal geschikt is voor deze toepassing kunnen we die direct gaan inzetten. Ook is de generator al op waterstof voorbereid.”

Ook stroom voor bouwkeet

De nu ontwikkelde e-CO2tainer is een 1.0-versie, benadrukt Jeroen Ritzer-van Dinther. “We richten ons er nu vooral mee op het laden van elektrische auto’s. Maar het principe is dermate eenvoudig dat de e-CO2tainer ook op een bouwkeet kan worden aangesloten om daar stroom te leveren. Er zijn nu al 32 Amp. 3 fase aansluitingen op de e-CO2tainer. Een netaansluiting van 3x125 amp. kan dan mogelijk verlaagd worden naar 3x80 amp. of zelfs 3x60 amp. Dit levert direct een kostenreductie op.  Een on-grid oplossing in technische termen.”

Zoals gezegd, een aansluiting op het elektriciteitsnet is eveneens mogelijk. Dan wordt stroom geleverd aan de netaansluiting als deze een piekvraag heeft en kan stroom geleverd worden aan de unit als de vraag op het net lager is. De e-CO2tainer kan zo bijvoorbeeld als permanente unit bij tunnelinstallaties dienst doen en inkomen genereren.

Alleen biologische restproducten uit directe omgeving

De zonnepanelen en de windturbines zijn de primaire energiebronnen. De biobrandstofinstallatie fungeert als backup bij te weinig capaciteit. Jeroen: “We gebruiken uitsluitend biologische restproducten, het liefst producten uit de directe omgeving van onze projectlocaties.” In de nabije toekomst voorziet de coördinator duurzaamheid van Mobilis toepassingen waarbij elektriciteit ook door de e-CO2tainer wordt gewonnen uit bijvoorbeeld heiwerk. Verder behoort een kleinere versie van e-CO2tainer tot de mogelijkheden. Die kunnen dan modulair en in serie worden geplaatst, afhankelijk van de vraag van de klant.

‘Potentie van dit concept is enorm’

De huidige 40 ft grote container (12,5 x 2,5 x 2,5 m) kan op elk gewenst moment naar een locatie vervoerd worden. Er zijn geen speciale ontheffingen nodig voor het vervoer ervan. Mobilis en Power Sonic EMEA verwachten veel van de innovatieve e-CO2tainer en plannen samen een commerciële uitrol van het product. Niet alleen voor de bouw- en installatiewereld, ook voor evenementen en op andere plekken waar ‘mobiel’ elektrische auto’s geladen moeten kunnen worden. Denk aan nieuwe woonwijken waar een semi-tijdelijke oplossing geboden kan worden. René Assies: “De oplossing is heel geschikt voor tijdelijke én groene stroomleverantie op afgelegen plekken. De potentie om dit concept verder uit te rollen is enorm. Met de introductie van onze eerste e-CO2tainer willen we draagvlak in de markt gaan creëren.”

 

Ontdek meer over de e-CO2tainer in de video en de presentatie van 13 december 2019

Dit is de e-CO2tainer

Presentatie e-co2tainer

Minister van Nieuwenhuizen laadt auto op bij e-CO2tainer

De e-CO2tainer van Mobilis  was ter gelegenheid van de opening bij de EXPO A16 Rotterdam geplaatst en dit kwam goed uit voor minister Cora van Nieuwenhuizen. Haar auto moest geladen worden en we hadden speciaal een plek voor haar vrij gehouden. Dit gaf ons de gelegenheid de mogelijkheden van de e-CO2tainer uit te leggen. Met name de oplossing, die niet alleen duurzaam is, maar ook het maatschappelijke probleem van beperkte mogelijkheden van het netwerk kan oplossen, sprak haar erg aan.

Plaatsing e-CO2tainer EXPO A16