Duurzaamheid

CO2 Prestatieladder Sluis Eefde

Uitbreiding Sluis Eefde is een project waar een nadruk ligt op duurzaamheid. Om dit aan te tonen, hebben wij de ambitie om, naast de energieneutraliteit in de gebruiksfase, te voldoen aan niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. We gaan dus met zijn allen hard aan de slag om de CO2-uitstoot van het project zo laag mogelijk te houden. Elk half jaar zullen we de interne en externe belanghebbenden via deze website informeren over onze carbon footprint, de maatregelen en de voortgang van het project. 

Inzicht: prognose

Lock2Twente heeft een prognose carbon footprint voor het gehele project opgesteld. Volgens de verwachting wordt gedurende de hele bouwfase 12.796 ton CO2 uitgestoten. De verdeling van emissiestromen van het L2T – Uitbreiding Sluis Eefde project zien er als volgt uit:

  • Productie van gebruikte goederen (70%)
  • Transport (14%)
  • Gebruik van materieel (14%)
  • Ondersteunend (2%)

Inzicht: werkelijk t/m 2018

Voor het project is een aparte CO2-reductiedoelstelling opgesteld, welke over de duur van het project wordt gerealiseerd. Voor de doelstelling wordt gekeken naar de emissie stromen over het gehele project. De einddatum van het project is de realisatiedatum voor de doelstelling: L2T reduceert de CO2 uitstoot van het gehele project met 10% in elk jaar ten opzichte van de geplande uitstoot berekend met DuboCalc.

Door duurzame keuzes die zijn gemaakt in het ontwerpproces, hebben wij al een flinke reductie gepland. De bovenstaande (geplande) carbon footprint ligt namelijk 14% lager dan volgens sectorstandaarden berekend. In de komende maanden kijken wij of er nog meer mogelijkheden zijn om te reduceren, zodat we nog lager uitkomen!

Naast de uitstoot in de realisatiefase, wordt er natuurlijk nog meer CO2 uitgestoten zodra de sluis is opgeleverd. Hiervoor hebben we ook een doelstelling, namelijk een reductie van 100% ten opzichte van een standaard ontwerp. Dit realiseren wij door de aanleg van zonnepanelen en door het gebruik van groene stroom. Zo wordt de sluis dus klimaatneutraal!

Communicatie

Lock2Twente communiceert halfjaarlijks publiekelijk over haar CO2 reductiebeleid.

Download hieronder de documenten:

Over 2018

Over H1

Prognose

CO2 reductieplan

Participatie en proeftuin

Lock2Twente neemt actief deel aan initiatieven rond CO2 reductie in de bouwsector. Om kennis op te halen en te delen zijn zij onder andere lid van Stichting Nederland CO2 Neutraal en vormt het sluizencomplex een Proeftuin voor Smart Maintenance. Bij deze proeftuin wordt de status van infrastructuur gemeten met behulp van sensoriek en gegevensanalyse. Meer informatie over de proeftuin is te vinden op: https://www.worldclassmaintenance.com/proeftuin-sluis-eefde/

Bijdragen?

Wil jij bijdragen aan het behalen van deze ambitieuze doelen? Dat kan! Heb je ideeën voor maatregelen of acties, of heb je een vraag over dit duurzame traject? Laat het ons weten via: mailbox@tbi-l2t.nl