Amstelstroombrug - Brug over de Duivendrechtsevaart

Projectinformatie

Project Amstelstroombrug - Brug over de Duivendrechtsevaart
Locatie Amsterdam
Opdrachtgever Gemeente Amsterdam
Architect VenhoevenCS Architecture & Urbanism
Adviseur Ecologisch Adviesbureau Smartland
Looptijd 2020 - 2022

De combinatie Mobilis - Van Gelder heeft in opdracht van de gemeente Amsterdam de Amstelstroombrug gebouwd, ook wel de brug over de Duivendrechtsevaart genoemd. Deze brug verbindt het Amstelkwartier met de Joan Muyskenweg voor voetgangers, fietsers en het autoverkeer én de nieuwe stadswijk met de natuur in de Amstelscheg aan de overkant van de Duivendrechtsevaart. Combinatie Mobilis - Van Gelder startte in november 2020 met de bouw en in mei 2022 is de brug in gebruik genomen.

Amstelstroomlaan maakt woonwijken beter bereikbaar 

De gemeente heeft de Amstelstroomlaan aangelegd als doorgaande weg in het Amstelkwartier. Aan de oostkant sluit de Amstelstroomlaan aan op de Spaklerweg en de toekomstige doorgang naar het Bajes Kwartier. Aan de westkant zorgt de brug voor de verbinding met de Joan Muyskenweg aan de overkant van de Duivendrechtsevaart. De brug zorgt voor een betere bereikbaarheid van de 10.000 woningen die in Overamstel worden gebouwd.

Toepassing van duurzame materialen

De op het project gebruikte materialen worden mooier als ze ouder worden en vereisen weinig tot geen onderhoud. De bakstenen bestaan voor 60% uit gerecyclede keramische producten. Voor de hoeken, de plinten, de fietsgoot en gedeeltelijke topafwerking van het metselwerk is natuursteen gebruikt. Bij de brugleuning en bankjes is duurzaam hout toegepast. Openingen zorgen voor daglichttoetreding onder het brugdek. Samen met de LED-verlichting zorgt dit voor een goede aansluiting op de omgeving en op alle momenten van de dag voor een prettig en vriendelijk gevoel.


Bekijk de bouw van de brug en het eindresultaat in beeld

SROI

In samenwerking met Stichting Shoot heeft Mobilis de realisatie van de natuurinclusieve Amstelstroombrug laten vastleggen in een video. Shootlab biedt jonge mensen met autisme een plek om zichzelf te ontwikkelen. Filmmaken biedt namelijk volop aanknopingspunten om te ontdekken wat je talenten zijn. Met passende dagbesteding en on the job begeleiding helpt Stichting Shoot ze naar een nieuw perspectief.  

Bouw van de Amstelstroombrug

Eindresultaat

Nieuws & actualiteiten

31 mei 2022: Natuurinclusieve Amstelstroombrug geopend

  • Remco Hoeboer en wethouder Marieke van Doorninck

Amsterdam is een nieuwe brug rijker, en wel een natuurinclusieve brug. Op 31 mei is de Amstelstroombrug over de Duivendrechtsevaart officieel geopend door wethouder Van Doorninck (Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid), en Remco Hoeboer namens de combinatie Mobilis - Van Gelder.  

Ecologische inpassingen Amstelstroombrug

De Amstelstroombrug is aangelegd over de Duivendrechtsevaart. De nieuwe verbinding voor voetgangers, fietsers en autoverkeer ontsluit het Amstelkwartier, een gebied met een industrieverleden dat wordt getransformeerd tot een nieuwe woonwijk. De brug zorgt ook voor een verbinding met de natuur. Mede om deze reden wilde de opdrachtgever gemeente Amsterdam dat de brug onderdeel zou worden van het ecologische netwerk in de stad. In deze video vertellen Mobilis, VenhoevenCS Architecture & Urbanism en ecologisch adviesbureau Smartland meer over wat deze ecologische inpassing inhoudt. 

Veel aandacht voor ecologie en biodiversiteit

De brug levert een bijdrage aan het ecologische netwerk in de stad. Er is een bloemrijke middenberm, in de brugbalken zijn nestkasten voor de huis- en boerenzwaluw, in de middenpijlers de kraamkamers voor vleermuizen en in de pijlers aan de zijkanten nesten voor de ijsvogel en de oeverzwaluw. Ook zijn in de brug voorzieningen voor planten en dieren die relatief zeldzaam zijn geworden in de stad, met schuil-, nestel- en slaapgelegenheid voor vleermuizen, vogels, vissen, vlinders, bijen en hommels. Hiermee gaat het brugontwerp van Mobilis en VenhoevenCS Architecture & Urbanism en ecologisch adviesbureau Smartland verder dan de eisen die de gemeente stelde.

Leggen liggers Amstelstoombrug

In augustus 2021 zijn de 34 meter lange liggers van de Amstelstroombrug gelegd. De betonnen liggers zijn vanuit de productlocatie van Haitsma Beton in Friesland per binnenvaartschip naar de Amsterdamse haven vervoerd. Vervolgens zijn ze per 2 overgeladen op een kleiner vrachtschip en over de Amstel naar de Duivendrechtsevaart getransporteerd. Er zijn in totaal 34 liggers ingehesen. Elke ligger is 34 meter lang en de zwaarste liggertype weegt maar liefst 118 ton. 

Aftermovie leggen liggers Amstelstroombrug

Groene middenberm

Impressie Amstelstroombrug

De groene middenberm van de Amstelstroomlaan is doorgetrokken over de brug. Het groen in deze middenberm is voorzien van een waterbuffer. Hierdoor behoeven de planten geen extra water in droge periodes.  De afwerking van de weg en de bestrating is hetzelfde als de Amstelstroomlaan.

Aanbrengen eerste palen

Volg de werkzaamheden

Via de livestream

Bouw van de Amstelstroombrug

Eindresultaat Amstelstroombrug