13 feb 2019

Mobilis presenteert unieke samenwerking op Aqua Nederland

Mobilis is met Croonwolter&dros exposant op de Aqua Nederland beurs van dinsdag 19 tot en met donderdag 21 maart in Evenementenhal Gorinchem. Aqua Nederland Vakbeurs is de grootste vakbeurs die zich focust op de Nederlandse waterbranche. Mobilis presenteert samen met Croonwolter&dros de bijzondere, integrale samenwerkingen met bedrijven in de waterschapssector.

12 feb 2019

De uitdagingen rond geobeton

Beton. Het meest gebruikte materiaal op aarde en verantwoordelijk voor 5% van de wereldwijde CO2 emissies. Geopolymeerbeton wordt gezien als een duurzaam alternatief. Misschien niet 100% nieuw, maar voor de Nederlandse infra sector is dat het wel. Mobilis gaat er in 2019 voor, een project met geopolymeerbeton.

07 feb 2019

BLM Wegenbouw versterkt Chemelot-activiteiten door overname onderdeel van Timmermans Infratechniek

BLM Wegenbouw en TBI Infra hebben overeenstemming bereikt over de overname van activiteiten op het terrein van Chemelot in Geleen. Het gaat specifiek om de kunststofactiviteiten van Timmermans Infratechniek. BLM Wegenbouw neemt de lopende opdrachten en medewerkers van het bedrijf over. Zowel BLM Wegenbouw als Timmermans Infratechniek zijn al jaren actief op het Chemelot-terrein. Beide behoren tot de vier aannemers die gekwalificeerd en gecertificeerd zijn om op het enorme industrieterrein te opereren.

23 jan 2019

Amstelstation Amsterdam krijgt Bewuste Bouwer Award!

Tijdens de Bewuste Bouwers Boost, de jaarlijkse kick-off van Stichting Bewuste Bouwers, zijn afgelopen maandag de inmiddels begeerde Bewuste Bouwers Awards uitgereikt. Projecten die het uitzonderlijk goed hebben gedaan in 2018 werden in het zonnetje gezet. Het Amstelstation & Omgeving, Amsterdam, een project van Mobilis - Van Gelder, scoorde gemiddeld een 9,1 en kreeg hierdoor een 2e plaats. Wat een geweldige prestatie!

21 jan 2019

Dit is de tunnelboormachine voor de RijnlandRoute

Deze week bezocht Floor Vermeulen, gedeputeerde provincie Zuid-Holland, samen met Jan de Jong, voorzitter Raad van Bestuur aannemerscombinatie Comol5, de fabriek van Herrenknecht in Schwanau. In de Duitse fabriek wordt de laatste hand gelegd aan de tunnelboormachine die de tunnel in de N434 (onderdeel van de RijnlandRoute) gaat boren. Floor Vermeulen: “Indrukwekkend om de ‘rijdende fabriek’ van 100 meter lang en 11 meter hoog in het echt te zien. Nog even en we mogen de boormachine in eigen land welkom heten.” De tunnelboormachine met nu nog het serienummer S1133 krijgt volgens traditie een vrouwelijke naam. Binnenkort wordt hiervoor een wedstrijd uitgeschreven onder basisscholen in de omgeving van de toekomstige tunnel.

21 jan 2019

Project Amstelstation grote kansmaker op best presterende bouwplaats 2018

Maandag 21 januari is Mobilis samen met Van Gelder aanwezig op de Bewuste Bouwers Boost. De Bewuste Bouwers Boost is een initiatief van de Bewuste Bouwers. Op dit evenement worden de best presterende bouwplaatsen van 2018 bekend gemaakt, maar worden er ook tips & tricks gegeven ter inspiratie voor de communicatie voorafgaand, tijdens en na de bouwperiode. Het doel van het event is om samen te werken aan een beter imago van de bouwsector. Eén van onze projecten maakt een grote kans om de titel te winnen van ‘de best presterende bouwplaats van 2018’. In december heeft namelijk de beruchte Bewuste Bouwers audit plaatsgevonden op project Amstelstation.

16 jan 2019

Rioolwaterzuivering nieuwe stijl in Weert

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) haalt alles uit water. Daarom wordt de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Weert ingrijpend aangepast door het bouwen van een Verdygo installatie, een revolutionaire ontwerp- en bouwtechniek. WBL werkt hierbij intensief samen met marktpartijen via een raamovereenkomst. Aanleiding is de aanscherping van de Europese Kaderrichtlijn Water. Op 15 januari werd de overeenkomst ondertekend tussen de Waterschapsbedrijf Limburg en TBI-ondernemingen Mobilis en Croonwolter&dros. Het gaat om een project van ruim 20 miljoen euro.

11 jan 2019

Mobilis is Future Proof! - Grond-, Weg en Waterbouw

Binnen Mobilis zijn wij dagelijks bezig met VR/AR en BIM. Door te blijven innoveren en voorop te lopen helpen we de bouwsector met het besparen van tijd en geld. We creëren een virtuele weergave van de bestaande omgeving, het eindresultaat en de tussenliggende stappen. Daarmee bieden we inzicht en beleving voor zowel opdrachtgevers als de omgeving van een bouwproject. 

06 jan 2019

Future Proof op de Infratech 2019

Klaar voor de toekomst. Dat geldt niet alleen voor de Nederlandse infrastructuur - volgens het World Economic Forum in de top 3 van de wereld - maar voor de hele branche. InfraTech 2019 is hét kennisplatform waar de opdrachtgevers, aannemers, ingenieursbureaus en toeleveranciers laten zien waarom de Nederlandse infrasector al jarenlang tot de wereldtop behoort. De TBI-ondernemingen Mobilis, Croonwolter&dros en Voorbij Funderingstechniek zijn future proof. Wij geloven stellig in de kracht van samenwerking. Complexe, multidisciplinaire infraprojecten vergen steeds meer specifieke kunde en expertise van verschillende partijen. Wij bouwen gezamenlijk aan de RijnlandRoute, de Sluis in Eefde en de Maastunnel Rotterdam.

21 dec 2018

Bouw nieuwe A13/A16 begin 2019 van start

Een combinatie van Besix, Dura Vermeer, Van Oord, John Laing, Rebel en TBI wordt verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen en voorfinancieren van de nieuwe ring in Rotterdam-Noord.