24 okt 2017

Timelapse bouw fietstunnel Middelweg Mook

TBI-onderneming Mobilis heeft in combinatie met Hegeman Bouw & Infra in opdracht van ProRail in 3 ½ dag een nieuwe fietstunnel in Mook gebouwd. De fietstunnel is onderdeel van de snelfietsroute tussen Cuijk en Nijmegen.

18 okt 2017

Tunnel Mook gereed

De fietstunnel in Mook is gerealiseerd. TBI-onderneming Mobilis heeft in combinatie met Hegeman Bouw & Infra in opdracht van ProRail in 3 ½ dag deze tunnel gebouw.

16 okt 2017

Tunnel Mook in 3 ½ dag gebouwd

De werkzaamheden in Mook verlopen voorspoedig. Op vrijdag 13 oktober is Mobilis samen met Hegeman Bouw & Infra B.V. in opdracht van ProRail begonnen met de bouw van de fietstunnel in de spoordijk bij Mook. In de dijk komt een nieuwe fietstunnel die onderdeel is van de snelfietsroute tussen Cuijk en Nijmegen.

16 okt 2017

TBI Infra: ‘De CO2-Prestatieladder moet bij iedereen gaan leven’

Met de implementatie van de CO2-Prestatieladder richt TBI Infra zijn pijlen op duurzaam ondernemerschap. Het bouwconcern wist binnen drie jaar zijn CO2-uitstoot met 35 procent te reduceren. Ook hebben CO2-reductiemaatregelen dankzij de ladder geleid tot gunningvoordeel op projecten. Jeroen Ritzer – van Dinther, coördinator Duurzaamheid bij TBI Infra, vertelt over zijn ervaringen met de CO2-Prestatieladder en hoe het managementsysteem moet gaan leven binnen het project en het bedrijf.

13 okt 2017

Aanvang bouw onderdoorgang Mook

Op vrijdag is Mobilis samen met Hegeman begonnen met de bouw van de fietstunnel in de spoordijk bij Mook. Vroeg in de ochtend is de combinatie Onderspoor begonnen met de eerste voorbereidende werkzaamheden. In de dijk komt een nieuwe fietstunnel die onderdeel is van de snelfietsroute tussen Cuijk en Nijmegen.

11 okt 2017

Bouw nieuwe loswal Afvalzorg gestart

Na een lange voorbereidingsperiode zijn vanaf deze week de werkzaamheden voor de bouw van een nieuwe loswal in het Noordzeekanaal goed zichtbaar. Een viaduct over de Nauernaseweg gaat de loswal verbinden met het bedrijfsterrein van Afvalzorg. De voorbelasting voor het viaduct, die tweeënhalf jaar geleden is aangebracht, wordt afgegraven.

11 okt 2017

De toekomst van de bouw ligt bij de studenten

Op woensdag 11 oktober was Mobilis samen met Koopmans hard aan het werk om de volgende generatie studenten warm te maken voor een carrière bij TBI Infra. Met een stand stonden we op de HAN bedrijvendag.

10 okt 2017

Busbrug A44 bij Leiden gesloopt

Op 2 oktober is het beweegbaar deel van de Busbrug over de A44 door Comol5 verwijderd. Comol5 bestaat uit de TBI-ondernemingen Mobilis B.V en Croonwolter&dros B.V., VINCI Construction Grands Projets SAS en DEME Infra Marine Contractors B.V. Het verwijderen/uithijsen van de val is de eerste stap die gedaan moet worden voordat Comol5 met de sloop van de busbrug kan starten. Deze busbrug wordt gesloopt in de periode tot eind december dit jaar. Hierna zal gestart worden met de bouw van een viaduct over de Oude Rijn. Deze is noodzakelijk omdat de A44 wordt verbreed van 2x2 naar 2x4 rijstroken. De bouw van het nieuwe viaduct moet gereed zijn eind 2018.

09 okt 2017

Ongestoord naar het Noorden dankzij de Centrale As

Het tracé van de N356 loopt dwars door het groene landschap van Friesland. Tussen weilanden, onder kanalen, over beken, fietspaden en wegen heen. Vanaf de N31 tot en met Dokkum zitten zo’n 30 kunstwerken die het verkeer helpen om ongestoord richting het uiterste hoge noorden van Nederland te reizen. Voor de deelprojecten Zuid en Midden heeft Nije Daam (Mobilis, Van Gelder en Friso Civiel) de fundering gelegd plus het wegennet en de kunstwerken gebouwd om de Centrale As te realiseren.

05 okt 2017

TBI tekent Green Deal voor duurzame Bouwlogistiek

Maandag 2 oktober 2017 heeft TBI samen met diverse overheden, marktpartijen en kennisinstellingen in de bouw de Green Deal voor bouwlogistiek getekend.