Werkzaamheden aquaduct en brug Burgum, de Centrale As

20 jul 2015

De werkzaamheden aan het aquaduct verlopen voorspoedig. Op 16 juli is door de bouwcombinatie Nije Daam (Mobilis, Van Gelder en Friso Civiel) 630 m3 beton gestort voor de vloer in het aquaduct.

Het gesloten deel van het aquaduct wordt naast het huidige Prinses Margrietkanaal gebouwd. Het Prinses Margrietkanaal wordt na de bouw van het aquaduct naar het zuiden verlegd, de verwachting is dat de nieuwe vaarweg eind september / begin oktober in gebruik zal worden genomen.

Brug Burgum

Vanaf dinsdag 7 juli is Nije Daam gestart met het aanbrengen van de heipalen voor het middelste punt van de nieuwe brug Burgum en de basculekelder (ruimte waarin het staartstuk met het contragewicht bij het openen van de brug rond de horizontale as kan draaien).

De bestaande brug over het Prinses Margrietkanaal is in 1948 in gebruik genomen en dient als verbinding tussen de dorpen Sumar en Burgum. Met de toename van het verkeer in de loop der jaren is de functie van de brug in de regio veranderd. Met de aanleg van De Centrale As zal de verkeersafwikkeling wederom wijzigen. De oude brug zal plaats maken voor een nieuwe basculebrug die ruimte biedt aan het autoverkeer en langzaam verkeer. Onder de brug zijn aan beide kanten van het kanaal verbindingen voor fietsers en voetgangers voorzien. Daarnaast is ruimte gereserveerd voor ecologie. De nieuwe brug bij Burgum, inclusief de kanaalaanpassing, is onderdeel van het project Vaarweg Lemmer-Delfzijl. Rijkswaterstaat en de provincies Fryslân en Groningen werken aan de opwaardering van de vaarweg Lemmer-Delfzijl naar klasse Va.

De Centrale As

De bouwcombinatie ‘Nije Daam’ bestaande uit Mobilis, Van Gelder en Friso Civiel realiseert voor De Centrale As vier contracten; Midden 0, Midden 1 en 2, en Zuid 2. Dit werk bestaat uit onder andere het ontwerp en de realisatie van een aantal onderdoorgangen, het aquaduct en de brug bij Burgum, de ovonde bij Quatrebras, wegen, wandel,- en fietspaden die liggen binnen de grenzen van deze vier genoemde contracten en het park nabij de ijsbaan in Burgum. De Provincie Fryslân is hoofdopdrachtgever van het werk aan De Centrale As en realisatie is nodig om de hoofdontsluiting van Noordoost-Fryslân te verbeteren en met name de verbinding tussen Dokkum en Drachten. In 2016 moet het werk gereed zijn voor het passerende verkeer.