Vleermuizen hop-over

27 sep 2016

Bij de aanleg van nieuwe wegen in half open en besloten landschappen gebeurt het vaak dat bomen worden gekapt. Wanneer daarbij vaste vliegroutes van vleermuizen worden onderbroken, kunnen ze de nieuwe weg te laag oversteken en lopen dan het risico op aanrijding. Hop-overs bieden uitkomst.

Een hop-over is een voor vleermuizen veilige vliegroute over een weg.

Bij de Centrale As zijn 2 vleermuizen hop-over geplaatst, locatie één nabij de Tike en één bij de onderdoorgang Joute van de Meer. Verder hebben een aantal viaducten ook een dubbel functie. Viaduct Hillemaweg en fietsbruggen Heitstreek en Westersingel hebben een functie voor zowel het fietsverkeer als voor begeleiding van de vleermuizen.

De Centrale As
De bouwcombinatie ‘Nije Daam’ bestaande uit Mobilis, Van Gelder en Friso Civiel realiseert voor De Centrale As vier contracten; Midden 0, Midden 1 en 2, en Zuid 2. Dit werk bestaat uit onder andere het ontwerp en de realisatie van een aantal onderdoorgangen, het aquaduct en de brug bij Burgum, de ovonde bij Quatrebras, wegen, wandel,- en fietspaden die liggen binnen de grenzen van deze vier genoemde contracten en het park nabij de ijsbaan in Burgum. De Provincie Fryslân is hoofdopdrachtgever van het werk aan De Centrale As en realisatie is nodig om de hoofdontsluiting van Noordoost-Fryslân te verbeteren en met name de verbinding tussen Dokkum en Drachten. Op vrijdagavond 7 oktober a.s. zal de Centrale As opengaan voor het verkeer.

Vleermuizen hop-over