Verlegging Nauernaseweg voor project Loswal

06 feb 2018

Aan de Noordzeekanaal werd afgelopen weekend de Nauernaseweg verlegd op het project Loswal Afvalzorg. In Assendelft werd de weg verlegd om ruimte te maken voor de aanleg van de Loswal in opdracht van Afvalzorg. De nieuwe weg verbindt de locatie met de omliggende infrastructuur en het terrein van Afvalzorg met een viaduct. In de afgelopen periode werden de voorbereidende werkzaamheden verricht om deze verlegging mogelijk te maken. Zo werden de kabels en leidingen verlegd, voorbelasting afgegraven en de funderingen en steunpunten voor het viaduct aangelegd.

Aanleg Loswal

Voor Afvalzorg realiseert de combinatie Mobilis - Van den Biggelaar het project ‘aanleg Loswal Noordzeekanaal’. Langs het Noordzeekanaal bouwt deze combinatie een nieuwe loswal voor de overslag van producten ten behoeve van Afvalzorg Deponie B.V. te Assendelft. Het werk bestaat uit de aanleg van een kade, de bouw van een viaduct voor een conflictvrije kruising van de Nauernaseweg, het verleggen van de waterkering langs het Noordzeekanaal, het verleggen van de Nauernaseweg en bijkomende werkzaamheden om dit alles mogelijk te maken. Gedurende 10 jaar dient het gerealiseerde werk onderhouden te worden door Mobilis.