Unieke hoge score als Bewuste Bouwer bij A1 Bu-Ho

22 mei 2015

Een uniek hoge score, 30 punten, als bewuste bouwer voor Combinatie Van Gelder - Mobilis bij het project Verbreding A1 Bunschoten - Hoevelaken. Tijdens de audit 3 weken geleden hebben we 30 punten weten te behalen. De norm is 21 punten en het gemiddelde ligt rond de 24 punten. Dit jaar zijn wij het tweede project dat 30 punten of meer weet te behalen!

Ruim boven de norm

Op alle pijlers van de gedragscode scoort het project Verbreding A1 Bunschoten- Hoevelaken (Beter Benutten maatregel) ruim boven de norm. Met een best practice voor communicatie en klachtenafhandeling komt de bouwplaats op een totaal van maar liefst 30 punten! Hoe is de Combinatie Aannemingsmaatschappij Van Gelder – Mobilis tot dit resultaat gekomen?

Omgevingsmanager Joris van den Hoek van de bouwcombinatie geeft een kijkje in de keuken: “Opdrachtgever Rijkswaterstaat zette de aanbesteding als Best Value project op de markt, waarin onder andere draagvlak in de omgeving en veiligheid benoemd zijn als belangrijke projectdoelstellingen. Bij Best Value projecten wordt aan bouwbedrijven gevraagd om op projectdoelstellingen meerwaarde te bieden. Onder andere met de gedragscode van Bewuste Bouwers en de door onszelf opgelegde hoge lat van 29 punten wilden wij concreet invulling geven aan Best Value”.

Ambitie

Een inspirerende ambitie, wordt deze ook gehaald? Een onafhankelijke auditor van Bewuste Bouwers gaat tijdens een gesprek en een rondgang op het project na op welke manier de bouwplaats invulling geeft aan de pijlers van de gedragscode: bewust, veilig, milieu, sociaal en verzorgd. Het resultaat van het gesprek wordt vastgelegd in een verslag en een score. De minimaal te behalen norm van de gedragscode is 21 punten. De gemiddelde score van 2014 was 24,7. Het halen van 30 punten vraagt om extra bewust bouwen. Joris: “Door de lat voor onszelf zo hoog te leggen en de concreetheid van de gedragscode is de doelstelling duidelijk voor het projectteam. De gedragscode biedt handvatten om het doel te halen en tegelijkertijd ruimte voor maatwerk. Het hele projectteam wordt geprikkeld om de blik te verruimen, samen te werken en continu te zoeken naar ideeën en oplossingen die echt meerwaarde bieden voor de omgeving en de veiligheid.”

Een uitgebreid projectinformatiebord, het digitale enquêteplatform, iedere week een andere medewerker die een werkplekinspectie uitvoert en samen met Rijkswaterstaat gesprekken voeren met omliggende stakeholders zijn voorbeelden die positief opvielen tijdens de audit. Joris: “Juist de goede samenwerking met het projectteam van Rijkswaterstaat maakt het mogelijk dat wij als combinatie nog bewuster kunnen bouwen en deze fantastische score hebben kunnen behalen. We helpen elkaar en daarmee de omgeving. Die laatste dat is waar wij het uiteindelijk allemaal voor doen. Wij zijn erg trots op dit behaalde resultaat!”