Spoorzone Delft winnaar Schreudersprijs 2015

10 dec 2015

Tijdens het COB-congres op 10 december is de Schreudersprijs uitgereikt aan Spoorzone Delft. De Schreudersprijs is een beloning voor het project waarbij op de meest creatieve, indrukwekkende en verantwoorde manier gebruikgemaakt is van de ondergrond. Met de uitreiking van de prijs wil Stichting A.M. Schreuders ondergronds bouwen inspireren en stimuleren, om zo een positieve bijdrage te leveren aan de ruimtelijke inrichting van Nederland.

Inventiviteit

De prijs is in ontvangst genomen door Ad Broeders, projectmanager vanuit ProRail, en Rick Pattipeilohy, directeur van aannemerscombinatie CrommeLijn (CCL).

De jury, onder voorzitterschap van prof.ir. Johan Bosch (Rijkswaterstaat), kent de prijs aan Prorail en CCL toe en motiveert de keuze voor de Spoorzone in Delft als volgt: “Er is integraal gewerkt aan een nieuw stuk stad, waarbij veel aspecten de benodigde aandacht hebben gekregen. Het mooie van dit project is dat een ondergrondse opgave een aanleiding was om een bredere opgave voor de stad te formuleren. Door de bundeling van middelen, inventiviteit en belangen van vele partijen wordt er een fantastisch resultaat behaald. Tijdens de uitvoering zijn er kunstige ingrepen gedaan om het bestaande vastgoed, zoals de historische panden en de monumentale molen De Roos, te behouden, maar het project niet te laten frustreren. Ook is er alles aan gedaan om tijdens de bouw het verkeer en het openbaar vervoer in de stad goed te laten functioneren. Hiervoor was het nodig complexe bouwmethoden en bouwfaseringen toe te passen. De kwaliteit van hetgeen is opgeleverd, is hoog.”

Ad Broeders voegt daaraan toe: “Bouwen in het hart van deze historische stad vraagt lef van alle betrokken partijen, en zeker ook van de gemeente Delft en haar inwoners die de moed hebben gehad zich sterk te maken voor de komst van de tunnel.”

CCL

CCL is een consortium dat bestaat uit de bedrijven: Mobilis B.V., CFE NV en Dura Vermeer Groep NV.