Spectaculaire werkzaamheden in Elst

27 okt 2015

Mobilis, onderdeel van TBI, werkt hard aan de realisatie van twee onderdoorgangen bij het station in Elst. Eén onderdoorgang voor snelverkeer en één onderdoorgang voor langzaamverkeer. De voorbereidingen voor de aankomende buitendienststelling (30 en 31 oktober) zijn in volle gang.

De spoordekken, de daken van beide onderdoorgangen, worden momenteel binnen het werkterrein (nabij de P+R garage en nabij de tijdelijke overweg Nieuwe Aamsestraat) voorgebouwd. Tijdens de afsluiting eind oktober worden de spoordekken op beide locaties van de nieuwe onderdoorgangen geplaatst. Mobilis zal dag en nacht aan het werk zijn.

Tijdens de werkzaamheden wordt een groot gebied afgezet met bouwhekken. Hierbij wordt de gehele spoorwegovergang Nieuwe Aamsestraat afgesloten om de veiligheid te waarborgen. Hierdoor kunnen zowel gemotoriseerd verkeer als fietsers en voetgangers geen gebruik maken van deze spoorwegovergang.

Kijklocaties werkzaamheden

De werkzaamheden zijn uniek en spectaculair. Daarom worden twee kijklocaties ingericht waar geïnteresseerden (veilig) naar de werkzaamheden kunnen kijken. Er wordt een overdekte tribune aan de zuidzijde van de Van Heemskerkstraat geplaatst ter hoogte van de spoorwegovergang. Daar komt de onderdoorgang voor het langzaamverkeer. Het bovendek van de P+R garage dient als kijklocatie voor de onderdoorgang voor het snelverkeer. Naar verwachting wordt het spoordek op de snelverkeeronderdoorgang op vrijdagochtend 30 oktober om 02.30 uur geplaatst en de langzaamverkeeronderdoorgang op vrijdag 30 oktober om 18.00 uur.