Sintrale As open voor verkeer

10 okt 2016

Op vrijdagmiddag 7 oktober opende gedeputeerde Sietske Poepjes samen met de betrokken wethouders, genodigden en schoolkinderen de Sintrale As. ’s Avonds kon het autoverkeer gebruik maken van de nieuwe dubbelbaans autoweg tussen Dokkum en Nijega.

It is slagge en dêr binne wy grutsk op” (het is gelukt en daar zijn we trots op), sprak directeur Jan de Jong van Mobilis namens de bouwcombinatie het Fries. Het is gelukt, de Centrale As gaat eerder open dan oorspronkelijk gepland en het resultaat is van bijzonder hoge kwaliteit en dat geldt voor alle deelprojecten. Daar zijn wij als bouwers trots op!

Het project De Centrale As kent een lange geschiedenis. Van de eerste ideeën in 1995 tot de eerste schep in de grond in 2012. Gedeputeerde Sietske Poepjes: “Er is hard gewerkt om hier te kunnen staan. Stap voor stap, met vallen en opstaan, hebben we met de gemeenten, aannemers en de mienskip toegewerkt naar een resultaat dat deze regio verdient. In de eerste plaats een beter bereikbaar en verkeersveilig Noordoost Fryslân. Goed voor de ontsluiting van dit gebied en daarmee aantrekkelijker voor ondernemers. Afgelopen maand kon iedereen zien en beleven waartoe deze regio in staat is, met de festiviteiten op en om De Sintrale As. Wat heb ik genoten van de energie en het enthousiasme waarmee deze regio extra kleur en betekenis gaf aan de weg en het gebied eromheen.” 

Opening

In aanloop naar de openstelling van de weg waren er verschillende festiviteiten door en voor de mienskip georganiseerd: culturele busreis De pASsant, Iepenloftspul de Dwerskop in het aquaduct, Sport op de As en de 9 kilometer lange Handelsroute. De officiële opening vond plaats op de ovonde bij Quatrebras. De kinderen van de scholen die de afgelopen jaren meededen aan het educatieproject ‘Adopteer een Kunstwerk’ hadden tijdens de opening een belangrijke rol. Samen met De Kast zongen ongeveer 500 schoolkinderen een lied over de Sintrale As. Vervolgens telden ze af van 10 tot 0 en reden de betrokken aannemers weg. De weg kan in gebruik genomen worden. Na de officiële opening werd alles opgeruimd en vond de laatste inspectie voor de openstelling van de weg plaats. Om 19.00 uur konden de auto’s over de weg heen rijden.

Nog niet klaar

De weg was opgedeeld in 17 contracten, waaraan verschillende aannemers gewerkt hebben. Bouwcombinatie ‘Nije Daam’ bestaande uit Mobilis, Friso Civiel en Van Gelder mocht maar liefst vier contracten realiseren; Midden 0, Midden 1, Midden 2 en Zuid 2.

Er is veel gebruik gemaakt van regionale en lokale (onder)aannemers. De werkzaamheden aan de Sintrale As zijn nog niet klaar. De beplanting langs de weg bijvoorbeeld. De openstelling van rondweg Hurdegaryp en brug Burgum volgen later dit jaar. Evenals de fietsbruggen Heidstreek en Westersingel bij Noardburgum en fietstunnel De Tike.

Meer dan een weg alleen

Het project De Centrale As is meer dan een weg alleen. Tot en met 2019 vinden er werkzaamheden plaats in het gebied om de weg heen. Het gaat hierbij onder andere om de aanleg van fiets- en wandelpaden, landbouwversterking en ontwikkeling van natuur. Ook de herinrichting van de dorpen in het project Kansen in Kernen vindt nog grotendeels plaats in 2017 en 2018.

De Centrale As - op weg naar de oplevering