Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018 - TBI realiseert fors hoger resultaat

11 apr 2019

2018 was een goed jaar voor TBI. De woningmarkt, zowel nieuwbouw als onderhoud en renovatie, was onverminderd sterk en in de utiliteits- en inframarkt verbeterden de marktomstandigheden. De bedrijfsopbrengsten groeiden met 4 procent naar € 1.773 miljoen en ons operationele resultaat voor afschrijvingen (EBITDA) nam toe met 19 procent naar € 54,7 miljoen. Het nettoresultaat steeg met 72 procent naar € 18,2 miljoen (2017: € 10,6 miljoen). Met een toename van 11 procent naar ruim € 2,6 miljard is onze orderportefeuille goed gevuld en is onze basis voor de komende jaren aanzienlijk versterkt. Tegelijkertijd hebben we ons risicoprofiel verlaagd door selectief te werk te gaan bij de verwerving van projecten. Onze financiële positie blijft sterk en we houden dan ook ruimte om te investeren in slimme, duurzame en toekomstbestendige oplossingen voor de gebouwde omgeving.

Infra

In het segment Infra was voldoende aanbod van nieuwe projecten, waardoor de orderportefeuille toenam en het prijsniveau verbeterde. In 2018 werd onder andere opdracht verkregen voor het project Spoorweg Geldermalsen (een alliantiecontract in opdracht van ProRail) en het project Onderbouw Spoor Theemwegtracé (in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam). Beide projecten werden in combinatieverband verworven.

In 2018 zijn de bedrijfsopbrengsten door een hogere productie sterk toegenomen ten opzichte van 2017. Dankzij het herstel van de marktomstandigheden verbeterden ook het volume en de kwaliteit van de orderportefeuille. Het operationele resultaat (EBITDA) van het segment Infra verbeterde fors en kwam uit op € 11,0 miljoen (2017: € 5,9 miljoen) door goede resultaten in zowel de civiele betonbouw als in de specialistische funderingstechnieken.

TBI neemt actief deel aan de dialoog met Rijkswaterstaat om tot een evenwichtige verdeling van risico’s te komen bij grote complexe infrastructurele projecten. Hierbij pleiten wij voor een versoepeling van het tenderproces en reductie van de tenderkosten. Ook Rijkswaterstaat heeft behoefte aan een sterke en gezonde marktsector om gezamenlijk een toekomstbestendige infrastructuur te ontwikkelen met inbegrip van de daarbij behorende doelstellingen ten aanzien van innovatie, circulariteit en duurzaamheid.

Download hier het volledige jaarverslag

Jaarverslag 2018

Themakatern 2018

GRI 2018