Faunapassage Kootwijkerzand geopend

23 mrt 2018

Na anderhalf jaar is de realisatie van de Faunapassage bij Kootwijkerzand afgerond. Een ecoduct zorgt voor een overbrugging over de A1 en bij de spoorlijn is een onderdoorgang gemaakt. Met het uitrollen van een groene loper is op 23 maart faunapassage Kootwijkerzand geopend. Het ecoduct is gebouwd door de combinatie Mobilis – Hegeman in opdracht van ProRail.

Nu de bouwhekken weg zijn hebben de dieren de ruimte veilig over snelweg en spoorbaan heen te komen. Daarmee verruimen we hun leefgebied enorm: grote natuurgebieden van de Veluwe zijn nu aan elkaar gekoppeld.

Tussen Stroe en Kootwijk

De faunapassage ligt tussen Stroe en Kootwijk en verbindt grote bos-, heide- en stuifzandgebieden op de Midden- en Noord Veluwe. Dieren, groot en klein, zeldzaam en minder zeldzaam, zullen er gebruik van maken. Zoals das, boommarter, edelhert, wild zwijn en diverse vleermuizen, reptielen, insecten, loopkevers, vlinders, spinnen en sprinkhanen. De dieren staan te trappelen: de eerste sporen zijn al bij de hekken in het zand te zien.

Samenwerkende partijen

De passage is tot stand gekomen in samenwerking met diverse partijen. De groene loper is door bestuurders en vertegenwoordigers van die partijen als openingshandeling uitgerold:

  • Jan Jacob van Dijk – gedeputeerde natuur provincie Gelderland
  • Nelly Kalfs - hoofd inspecteur directeur Rijkswaterstaat Noord-Oost Nederland en coördinerend HID programma MJPO
  • Jan Mulder - regiodirecteur Noord-Oost ProRail
  • Arjan Snel - provinciehoofd Staatsbosbeheer Gelderland
  • Aart de Kruijf en Hans van Daalen - wethouders gemeente Barneveld
  • Remco Hoeboer - directeur Mobilis TBI, bouwcombinatie Hegeman Mobilis