SMART AT HEART

De verhuizing van ons hoofdkantoor naar de Marten Meesweg is inmiddels een feit. Een nieuw pand met een duurzaam ontwerp en met allerlei SMART oplossingen. Met trots nodigen wij u dan ook uit voor de officiële opening op woensdag 5 september 2018.

We willen u naast een feestelijke opening ook een mooi inhoudelijk programma met innovaties aanbieden als inspiratie voor de toekomst.Speciaal voor deze gelegenheid zal gastspreker Coen van Oostrom, oprichter en CEO van het duurzame vastgoedbedrijf OVG, u bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen binnen het vastgoed. Omdat dit prachtige vak ons aan het hart gaat, willen we graag met u van gedachten wisselen over een aantal actuele thema's tijdens diverse innovatiesessies, onder begeleiding van onze eigen Croonwolter&dros en Mobilis collega's.

PROGRAMMA

14.00 - 14.45 uur              Ontvangst van de gasten
14.45 - 17.00 uur              Inhoudelijk programma & opening

  •          Welkom door Piet Jan Heijboer en Robert-Jan Feijen
  •          Coen van Oostrom (oprichter en CEO van  OVG).
  •          Innovatiesessies in kleine groepen (inschrijven via de website).
  •          Officiële opening.

17.00 - 19.00 uur              Borrel

AANMELDEN

U bent van harte welkom op woensdag 5 september 2018. Mocht u zich aan willen melden voor het event kunt u contact opnemen met Judith Andringa, PR Manager, via events@croonwolterendros.nl