Aqua Nederland 2023

Aqua Nederland Vakbeurs

Datum & locatie

 • 21 t/m 23 maart
 • 10:00 uur
 • Evenementenhal Gorinchem

Van 21 t/m 23 maart 2023 vindt in de Evenementenhal Gorinchem de Aqua Nederland Vakbeurs plaats. Dit is de grootste vakbeurs op het gebied van afvalwater, drinkwater, proceswater en stedelijk water & rioolbeheer.
Drie dagen vol netwerken, innovaties, kennissessies en advies. Hét event voor beleidsmakers, projectontwikkelaars en adviseurs binnen de watermarkt. De 5 bedrijven uit de Water Zuiveringen Alliantie (WZA); Mobilis, Croonwolter&dros, TAUW, RWB en Sweco nemen hieraan deel en nodigen u van harte uit.

Next Level

Op de bovenverdieping van Aqua Nederland, Next Level, organiseert de WZA een driedaags mini-symposium rondom actuele thema’s.

Een aantal kennissessies uitgelicht
 

Dinsdag 21 maart 15:00 uur - Minisymposium Waterzuiveringen  | Procesautomatisering ten volle benut

Hoe houd je voor 17 RWZI’s de technologische vooruitgang zoals koppeling met een big dataplatform en integratie van 400 gemeentelijke gemalen op gang en hoe verbeter je gelijktijdig de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid?
Sprekers: Leon Verhaegen van Waterschapsbedrijf Limburg en Peter Withagen van Croonwolter&dros Technische Automatisering & Informatisering.

Woensdag 22 maart 14:00 uur – Minisymposium Waterzuiveringen | Samenwerken als het stormt

Samenwerking is één van de drie pijlers van de Marktvisie Waterschappen en zo mogelijk de belangrijkste factor voor succes. Maar hoe houd je vertrouwen in het bouwteam als aan het begin van het project onverwachts de context structureel verandert?
Sprekers: Werner Krijger, projectmanager - Hoogheemraadschap van Delfland, Joop Hekkelaan, projectdirecteur - Croonwolter&dros, Nard Klaassens, teamleider engineering afvalwater – Sweco Nederland.

Woensdag 22 maart 14.30 uur – Minisymposium Waterzuiveringen | Bouwteam aanpak RWZI Tilburg

De opgave voor RWZI Tilburg is om de bestaande installatie te moderniseren en geschikt te maken voor toekomstig strengere effluenteisen door middel van het maken van een duurzaam ontwerp tegen lage kosten. Een mooie opgave waar we in bouwteamverband sinds september 2021 samen met Waterschap De Dommel en de Combinatie Mobilis Croonwolter&dros, TAUW en RWB aan werken. 
Sprekers André Welmer, projectmanager - Mobilis en Ronnie Berg, adviseur technologie en afvalwaterketen - TAUW.

Donderdag 23 maart 14:00 uur - Minisymposium Waterzuiveringen | "Help, er is geen water!” Wie kan er hulp bieden?

Waterschappen, drinkwaterbedrijven en provincie, zij spelen een grote rol in de watervoorziening en kunnen hulp bieden. Nadrukkelijk is het gezuiverde water van rioolwaterzuiveringen een belangrijke potentiële bron. Hoe maken we daar nu de slag om publiek-privaat het optimum te vinden? En welke wet- en regelgeving kan ons daar hinderen?
Spreker: Peter van der Pijl, senior consultant watertechnologie - TAUW.

Tevens, nodigen we u uit op onze stands om u bij te praten over de nieuwste technologieën zoals de Nereda® en de ICEAS al dan niet plug & play modulair gebouwd, aangevuld met Smart Asset Management.

Nieuwsgierig geworden?

Via de link kunt u zich aanmelden op de website van Aqua Nederland.
Of gebruik het aanmeldformulier hieronder. Dan zorgen wij ervoor dat u een kaart, en indien gewenst meer informatie, ontvangt. 

  De Water Zuiveringen Alliantie

  Samen bouwt het beter

  • Croonwolter&dros – Mobilis – Stand D212
  • TAUW – Stand D214
  • Sweco – Stand E211
  • RWB – Stand I130

  Aanmeldformulier Aqua Nederland

  Over De Water Zuiveringen Alliantie

  De rioolwater- en drinkwaterzuiveringensectoren zijn volop in beweging en ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Om RWZI’s en PB’s klaar te stomen voor de toekomst is de sector dringend op zoek naar nieuwe, verbeterde technologieën voor het zuiveren van rioolwater, en het duurzaam verwerken van slib en drinkwater. Hierbij rekening houdend met huidige en toekomstige eisen zoals het opvangen van hoge piekbelastingen door klimaatverandering, het verwijderen van ongewenste microverontreinigingen vanuit de landbouw, industrie en door drugs- en medicijngebruik, het voldoen aan nieuwe, scherpere KRW-wetgeving en aan de ambitieuze opgave vanuit energietransitie en duurzaamheid. Deze belangrijke ontwikkelingen krijgen tijdens Aqua Nederland een podium in het kennisprogramma in de vorm van een minisymposium.

  De Water Zuiveringen Alliantie [WZA] speelt op een unieke manier in op deze ontwikkelingen. Wij zijn een duurzame vaste samenwerking bestaande uit Mobilis, Croonwolter&dros, RWB, TAUW en Sweco. Als onafhankelijke systemintegrator richten wij ons op de gehele levenscyclus van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Over het gehele spectrum van circulair bouwen: vanaf initiatief tot en met sloop en hergebruik. Best-for-project staat altijd centraal bij de WZA met als resultaat het verkorten van doorlooptijden en de laagst mogelijk Total Cost of Ownership.

  Het spectrum aan toegepaste technieken is breed: van traditionele biologische waterzuiveringen met het actiefslibproces tot aan nieuwe technologieën zoals de Nereda® en de ICEAS. Zo hebben wij bijvoorbeeld een nieuw, succesvol en modulair concept mee helpen ontwerpen en realiseren onder de naam: “Verdygo”. Hiermee kunnen waterschappen sneller bouwen en zijn eerder gereed voor de toekomst. Door de modulenbibliotheek en de standaarden is het tevens een kleine stap naar het invoeren van Smart Asset Management.

  WZA heeft een landelijke dekking en brengt kennis en ervaring in en combineert deze met een regionale klantgerichte aanpak, door samenwerking met lokale bedrijven.

  De partijen binnen WZA hebben een lange staat van dienst in de watermarkt. Hebben alles is in huis om van uw project een groot succes te maken. Of het nu gaat om renovatie of om een complete nieuwbouw van een rioolwaterzuivering. Bij voorkeur in bouwteam verband. Dan komt onze kracht het beste naar voren! Daarbij zijn we ons er van bewust, dat het zuiveringsproces altijd door moet gaan gedurende het bouwproces.