Aqua Nederland 2022

Datum & locatie

  • 15, 16 & 17 maart
  • 10:00 uur
  • Evenementenhal Gorinchem

Mobilis presenteert integrale samenwerking samen met Croonwolter&dros en de Water Zuiveringen Alliantie (WZA) op de Aqua Nederland in Gorinchem. Dit evenement staat in het teken van de toekomst van watermanagement en zal gehouden worden van 15 t/m 17 maart. Wilt u ons komen bezoeken? We ontvangen u graag op onze stand, nummer C.215 op Next Level. Via het inschrijfformulier onder aan deze pagina of via deze link kunt u zich aanmelden of neem contact op met uw contactpersoon om een afspraak in te plannen.

Next Level

Next Level is compleet ingericht voor advies, netwerken, innovaties en kennissessies gericht op actuele thema’s rondom de specialisaties Proceswater, Afvalwater, Drinkwater en Stedelijk Water & Rioolbeheer. Hierdoor is de bovenverdieping extra interessant voor beleidsmakers, projectontwikkelaars of adviseurs op dit gebied.

De volgende kennissessies zijn reeds bevestigd:


Op dinsdag 15 maart in het Water Theater op het Next Level (1ste verdieping) o.l.v. Mike van Boldrik WZA/TAUW

  • Van 13:30 tot 14:00 uur - Presentatie watervergunningen bij bedrijven door Johan Blom van TAUW samen met RWS
  • Van 15:00 tot 15:30 uur - Presentatie nieuw modulair Bouwconcept Verdygo voor het ontwerpen, bouwen en renoveren van AWZI’s door Wim de Jong, Har Coenen & Peter van der Pijl - Waterschapsbedrijf Limburg & De Water Zuiveringen Alliantie (Mobilis, Croonwolter&dros, Tauw Nederland, Sweco en RWB Water). Waterschapsbedrijf Limburg heeft een modulair bouwconcept 'Verdygo' gelanceerd voor afvalwaterbehandeling. Van concept, 10 jaar geleden, naar nu heeft dit geleid tot een bewezen modulaire, duurzame AWZI die ook nog sneller ontworpen en gebouwd is.
  • Van 15:30 tot 16:00 uur - Presentatie voorspellen en verminderen van de schadelijke broeikas-lachgasemissie uit actiefslibtanks door Heleen Niele – TAUW. Lachgas is een zeer sterk broeikasgas, wel 265 keer zo sterk als CO2. Tijdens het zuiveringsproces wordt lachgas geëmitteerd. Over het ontstaan en het voorkomen ervan is nog veel onduidelijk. Met machine learning kunnen we vaststellen welke omstandigheden en sensoren belangrijk zijn en met een zelflerend model hoe we deze emissies kunnen verminderen.

 

Op woensdag 16 maart in het Water Theater op het Next Level (1ste verdieping) o.l.v. Mike van Boldrik WZA/TAUW

  • Van 13:00 tot 13:30 uur - Presentatie over modulair ontwerpen en bouwen (D&C) in 17 maanden van een rioolwaterzuiveringen met Verdygo. Aan de hand van de 3 rwzi's Weert, Panheel en Stein door Wim De Jong WZA/Croonwolter&dros, Peter van der Pijl WZA/TAUW samen met Har Coenen of Olaf Durlinger van Waterschapsbedrijf Limburg. Waterschapsbedrijf Limburg heeft een modulair bouwconcept 'Verdygo' gelanceerd voor rioolwaterbehandeling. Van concept, 10 jaar geleden, naar nu heeft dit geleid tot een bewezen modulaire, duurzame RWZI die ook nog sneller ontworpen en gebouwd is.
  • Van 13:30 tot 14:00 uur - Presentatie over verminderen van het uiterst schadelijk broeikas-lachgas bij rioolwaterzuiveringen dankzij machine learning door Heleen Niele WZA/TAUW gedaan samen met Waterschap Drents Overijsselse Delta. Lachgas is een zeer sterk broeikasgas, wel 265 keer zo sterk als CO2. Tijdens het zuiveringsproces wordt lachgas geëmitteerd. Over het ontstaan en het voorkomen ervan is nog veel onduidelijk. Met machine learning kunnen we vaststellen welke omstandigheden en sensoren belangrijk zijn en met een zelflerend model hoe we deze emissies kunnen verminderen.
  • Van 14:00 tot 14:30 uur - Presentatie van een 60 km lange persleiding naar praktisch bruikbare big data oplossing door Peter Withagen WZA/Croonwolter&dros samen met Lucien Vogels van Waterschap Brabantse Delta. Met stakeholdersessies en een variantenstudie werden bediening op afstand, real-time control, en dashboards voor de centrale regiekamer gerealiseerd.

 

Bekijk hier het hele programma.
 

Zoektocht naar nieuwe, verbeterde technologieën

De rioolwaterzuiveringensector is volop in beweging! Ontwikkelingen volgen elkaar snel op. De sector is dringend op zoek naar nieuwe, verbeterde technologieën voor het zuiveren van rioolwater en het duurzaam verwerken van slib. De huidige installaties zijn vaak verouderd en voldoen niet meer aan huidige en toekomstige eisen. Voorbeelden van die eisen zijn het kunnen opvangen van hoge piekbelastingen door klimaatverandering, het kunnen verwijderen van ongewenste microverontreinigingen vanuit de landbouw, industrie en door drugs- en medicijngebruik, het voldoen aan nieuwe, scherpere KRW-wetgeving en aan de ambitieuze opgave vanuit energietransitie en duurzaamheid.

Klaar voor de toekomst

Het spectrum aan toegepaste technieken is breed: van traditionele biologische waterzuiveringen met het actiefslibproces tot aan nieuwe technologieën zoals de Nereda® en de ICEAS. Zo hebben wij bijvoorbeeld een nieuw, succesvol en modulair concept mee helpen ontwerpen en realiseren onder de naam: “Verdygo”. Hiermee kunnen waterschappen sneller bouwen en zijn eerder gereed voor de toekomst. Door de modulenbibliotheek en de standaarden is het tevens een kleine stap naar het invoeren van Smart Asset Management.

Samen bouwt het beter

De WZA speelt op een unieke manier in op deze ontwikkelingen. Wij zijn een duurzame vaste samenwerking. Als onafhankelijke systemintegrator richten wij ons op de gehele levenscyclus van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Over het gehele spectrum van circulair bouwen: vanaf initiatief tot en met sloop en hergebruik. Best-for-project staat altijd centraal bij de WZA met als resultaat het verkorten van doorlooptijden en de laagst mogelijk Total Cost of Ownership.

Onder de WZA vallen Mobilis, Croonwolter&dros, RWB, TAUW en Sweco

Waarom WZA?

De partijen binnen de WZA hebben lange staat van dienst en brengen kennis en ervaring met zich mee. Wij opereren landelijk, maar met een regionale klantgerichte aanpak. Juist hierom hebben wij alles in huis om van uw project een groot succes te maken. Of het nu gaat om renovatie of om een complete nieuwbouw van een rioolwaterzuivering.

Tijdens Aqua Nederland komen vraag en aanbod van watertechnologie, waterbeheerdiensten en kennisproducten samen voor de complete nationale waterketen. De vier watertypen Afvalwater, Drinkwater, Proceswater en Stedelijk water & Rioolbeheer krijgen elk meer gezicht door gerichte kennissessies, demonstraties en netwerkmogelijkheden. 

Meld u aan voor een toegangskaart! U ontvangt z.s.m. bericht.

Meer weten over de kracht van integrale samenwerking?

klik hier