Directiewisseling Mobilis

13 nov 2017

Remco Hoeboer

De heer ir. R.M. (Remco) Hoeboer MBA is per 1 januari 2018 benoemd tot directeur van Mobilis. Remco Hoeboer is thans directeur Integrale Projecten.

Vanaf 1 januari 2018 wordt de directie van Mobilis B.V. gevoerd door de heren ing. R.J. (Robert Jan) Feijen (voorzitter), ir. J. (Jan) de Jong en ir. R.M. (Remco) Hoeboer MBA. De benoeming van de heer Hoeboer houdt verband met de voorziene pensionering van de heer De Jong eind 2018.