Diepzeekade Rotterdam

22 jun 2016

In opdracht van Havenbedrijf Rotterdam realiseert de Combinatie OTR Civiel (TBI Infra (Mobilis), Dimco en Dredging International) de kademuur voor het project Offshore Terminal Rotterdam.

MV-palen

Op 20 juni is de officiële eerste paal geheid voor de bouw van de diepzeekade. De funderingspalen die geheid worden door TBI-onderneming Voorbij Funderingstechniek zijn zogenaamde M.V.-palen. MV staat voor Müller Verfahren. Het is een stalen H-profiel, met een lengte van bijna 60 meter die onder een hoek van 45 graden via een geleidingsconstructie een zogenaamde makelaar, in de grond wordt geheid. Langs het profiel wordt grout geperst (grout is een mengsel van cement en water) waardoor het inbrengen vergemakkelijkt wordt en het grout zorgt, nadat het is uitgehard, voor een sterke verbinding met de ondergrond. De M.V.-palen die aangebracht worden kunnen een kracht van 910 ton opnemen.

Jack-up schepen

De kade zal worden gebruikt voor het laden van funderingspalen (o.a. stalen buizen met lengtes tot 100 meter en een diameter van 10 - 12 meter) die worden gebruikt als fundatie voor de windmolenparken op de Noordzee. De funderingspalen worden geladen door zogenaamde jack-up schepen die hun poten op de havenbodem zetten en zichzelf omhoog drukken. De kademuur heeft een kerende hoogte van 30 meter. Het ontwerp is gemaakt door Ingenieursbureau MariTeam.

Eind 2016 zal een deel van deze kade in gebruik kan worden genomen en de gehele kademuur zal medio 2017 beschikbaar zijn.