Busbrug A44 bij Leiden gesloopt

10 okt 2017

Op 2 oktober is het beweegbaar deel van de Busbrug over de A44 door Comol5 verwijderd. Comol5 bestaat uit de TBI-ondernemingen Mobilis B.V  en Croonwolter&dros B.V., VINCI  Construction Grands Projets SAS en  DEME Infra Marine Contractors B.V. Het verwijderen/uithijsen van de val is de eerste stap die gedaan moet worden voordat Comol5 met de sloop van de busbrug kan starten. Deze busbrug wordt gesloopt in de periode tot eind december dit jaar. Hierna zal gestart worden met de bouw van een viaduct over de Oude Rijn. Deze is noodzakelijk omdat de A44 wordt verbreed van 2x2 naar 2x4 rijstroken. De bouw van het nieuwe viaduct moet gereed zijn eind 2018.

Comol5 is verantwoordelijk voor de ombouw van knooppunt Leiden West, de bouw van de nieuwe N434 met geboorde tunnel en de aanpassingen aan de A4 en de A44 ten behoeve van de RijnlandRoute. Tevens is de aannemerscombinatie verantwoordelijk voor het 15-jarig onderhoud van de N434.

RijnlandRoute

De RijnlandRoute is een nieuwe weg van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en draagt bij aan een betere doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk. De RijnlandRoute wordt gerealiseerd door de provincie in samenwerking met Rijkswaterstaat. Ook de aanliggende gemeenten zijn intensief bij de weg betrokken.