Aanbrengen damwanden tweede sluiskolk Eefde; Kapperallee afgesloten

15 jan 2018

Aannemerscombinatie Lock to Twente gaat vanaf 19 januari 68 damwanden van de tweede sluiskolk bij Eefde aanbrengen. Dit begint met de damwanden rondom de Kapperallee. Door deze werkzaamheden is er op de Kapperallee van donderdag 18 januari één rijbaan afgesloten, en is de Kapperallee vrijdag 19 januari 07.00 uur tot tenminste maandag 22 januari 19.00 uur geheel afgesloten.

Explosievenonderzoek

In het weekend worden ook kabels en leidingen verlegd. Bovendien wordt er in de grond onder de weg gezocht naar niet-gesprongen explosieven. Als deze niet worden aangetroffen, dan worden er damwanden aangebracht. In het geval er toch niet-gesprongen explosieven worden aangetroffen, worden er eerst maatregelen getroffen om die weg te halen.

Wat merkt de omgeving van de werkzaamheden?

Het intrillen van de damwanden is in de directe omgeving van de sluis te horen. Tussen vrijdag 19 januari en maandag 22 januari werkt de aannemer continu door - ook ’s nachts. Het wegverkeer wordt omgeleid: fietsers via de oude IJsselbrug en het autoverkeer via de N348. Mochten er niet-gesprongen explosieven zijn gevonden, dan zal het werk gedeeltelijk worden uitgesteld en de weg pas later opengaan.

De scheepvaart ondervindt geen hinder van de werkzaamheden. 

Tijdens de afsluiting van de Kapperallee kan het bouwverkeer niet de afgesproken bouwroute volgen. De omgeving kan tijdelijk hinder van het bouwverkeer ondervinden.

Meer informatie

Lock to Twente heeft een app ontwikkeld, waarop de werkzaamheden te volgen zijn. Deze L2T App is gratis te downloaden in de appstore of playstore. Meer informatie is te vinden op de projectpagina op www.rijkswaterstaat.nl. Men kan ook bellen met het gratis publieksinformatienummer van Rijkswaterstaat: 0800-8002. De werkzaamheden zijn ook te volgen op Facebook (Rijkswaterstaat Twentekanalen).