3D-maquette als vertaling van complexe projecten

22 aug 2019

Het aanleggen van een tunnel is een complexe aangelegenheid. Daardoor is het in beeld brengen van de processen ingewikkeld. Mobilis werkt in meerdere infra projecten integraal samen met TBI-ondernemingen Voorbij Funderingstechniek en Croonwolter&dros. Doordat dit vaak complexe vraagstukken betreft is het in beeld brengen van de processen ingewikkeld. Met behulp van Augmented Reality (AR) hebben we de verschillende fases van de bouw van een tunnel virtueel weergegeven in een interactieve 3D-maquette. In een AR-omgeving houd je in tegenstelling tot Virtual Reality (VR) wel contact wel contact met je omgeving. Je ziet door de bril zowel virtuele beelden als de werkelijke omgeving.

Tijdens de Infratech in januari hebben wij deze AR-omgeving laten zien door middel van een hololens. Daarmee kun je de virtuele 3D-maquette projecteren in een echte kamer en met elkaar in gesprek blijven.

Omdat het interactief is, kun je verschillende elementen in de 3D-maquette aanklikken waarmee je de te ontwikkelen toepassingen in een project nog tastbaarder kunt maken. Met behulp van AR krijg je een goed beeld van een ontwerp en de beleving ervan. Maar op deze manier kunnen we ook op een efficiënte manier dingen testen.

Deze specifieke 3D-maquette is gemaakt om de verschillende facetten van de bouw van een tunnel zichtbaar te maken en te laten zien welke TBI-onderneming verantwoordelijk is voor welk deel van de bouw. 

Integrale samenwerking

In volgorde van werkzaamheden is Voorbij Funderingstechniek verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle funderingswerkzaamheden, Mobilis is gespecialiseerd en verantwoordelijk voor de civiele bouw en Croonwolter&dros voor de technologie.