Actueel

14 feb 2018

Mobilis bouwt nieuw viaduct bij locatie Afvalzorg

Op 13 en 14 februari krijgt het viaduct dat TBI-onderneming Mobilis voor Afvalzorg aan het bouwen is, een dek. Op deze twee dagen worden 19 liggers geplaatst bovenop de steunpunten en de landhoofden. Onder het viaduct ligt de Nauernaseweg die de week ervoor is verlegd. Het viaduct is onderdeel van de weg die de nieuwe loswal in het Noordzeekanaal verbindt met het bedrijfsterrein van Afvalzorg.

13 feb 2018

Werkzaamheden linkeroever Oosterweel van start

Op 8 februari ging de eerste schop in de grond voor de aanleg van de Oosterweelwerken op de linkeroever van de Schelde en bij Zwijndrecht. Met symbolische spades trapten de betrokken bedrijven en politici het werk af. De aanleg van deze verbinding moet voor een nieuwe westelijke rondweg rondom Antwerpen vormen en moet tegen 2025-2026 afgewerkt zijn.

06 feb 2018

Verlegging Nauernaseweg voor project Loswal

Aan de Noordzeekanaal werd afgelopen weekend de Nauernaweg verlegd op het project Loswal Afvalzorg. In Assendelft werd de weg verlegd om ruimte te maken voor de aanleg van de Loswal in opdracht van Afvalzorg. De nieuwe weg verbindt de locatie met de omliggende infrastructuur en het terrein van Afvalzorg met een viaduct. In de afgelopen periode werden de voorbereidende werkzaamheden verricht om deze verlegging mogelijk te maken. Zo werden de kabels en leidingen verlegd, voorbelasting afgegraven en de funderingen en steunpunten voor het viaduct aangelegd.

05 feb 2018

Starthandeling drie projecten Aanpak Twentekanalen

De Twentekanalen worden in de steigers gezet om de scheepvaart in de regio meer ruimte te geven. Op maandag 5 februari gaf minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) de aftrap van de werkzaamheden. Dit deed zij bij Sluis Eefde in bijzijn van de gedeputeerden van de provincies Gelderland en Overijssel, bestuurders van gemeentes en het Waterschap Vechtstromen.

31 jan 2018

Nieuwe Plantage Amsterdam gestart

Bouwcombinatie De Nieuwe Plantage, bestaande uit TBI-ondernemingen Koopmans, Mobilis en Nico de Bont, is maandag 22 januari 2018 gestart met de bouwactiviteiten in Amsterdam. In december 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de omgevingsvergunning voor het plan om het voormalige verpleeghuis Sint Jacob te transformeren tot een gebouw met 325 appartementen voor ouderen en 24-uurszorg voor psychogeriatrische patiënten.