Aanleg Kempenbaan West en aansluiting A67 Veldhoven

Projectinformatie

Project Aanleg Kempenbaan West en aansluiting A67
Locatie Veldhoven
Opdrachtgever Gemeente Veldhoven
Looptijd 2019-2021

Mobilis en de Van Gelder Groep heeft in november 2019 opdracht gekregen om de Kempenbaan West te verbreden en de nieuwe aansluiting op de A67 te realiseren. 

Medio 2020 is gestart met het nieuwe viaduct over de Rijksweg A67 waarna de verbreding van de Kempenbaan West volgt. De herinrichting van de gemeentelijke infrastructuur en de aansluiting van Koningshof op de provinciale weg N69 en de A67 behoren tevens tot de scope. Eind 2021 verwachten we dat het werk klaar is.

Impressie Kempenbaan West

Het projectteam

Over de Kempenbaan Veldhoven

Gemeente Veldhoven wil omstandigheden creëren, die bijdragen aan de continuering en doorontwikkeling van hoogwaardige bedrijvigheid in de regio. Een groot deel van deze bedrijven is gelegen op bedrijventerrein De Run. De opwaardering van dit bedrijventerrein moet er toe leiden, dat het de uitstraling heeft van een modern, dynamisch en duurzaam bedrijventerrein, passend binnen de ambitie van Brainport Zuidoost-Brabant.

De Run moet dé toegangspoort met allure worden van de Brainport via de A67.

Lees meer over de ontwikkeling van de Kempenbaan en volg de voortgang van de werkzaamheden op de projectwebsite

naar de website

Nieuws & Actualiteiten

Heien palen t.b.v. viaduct

Aanleg geluidsschermen

Aanbrengen bekisting viaduct N69