Winnaar brug over de Duivendrechtsevaart

Winnaar ontwerp  brug over de Duivendrechtsevaart

De gemeente Amsterdam heeft het ontwerp van Mobilis BV en VenhoevenCS Architecture & Urbanism gekozen voor de bouw van de brug over de Duivendrechtsevaart. Deze zal het Amstelkwartier verbinden met de Joan Muyskenweg voor voetgangers, fietsers en het autoverkeer. Ook verbindt de brug de nieuwe stadswijk met de natuur in de Amstelscheg aan de overkant van de Duivendrechtsevaart. Na de zomer zal de bouw beginnen en de brug kan naar verwachting in 2022 in gebruik worden genomen.

Veel aandacht voor ecologie en biodiversiteit

De brug levert een bijdrage aan het ecologische netwerk in de stad. Er komt een bloemrijke middenberm, in de brugbalken komen de nestkasten van huis- en boerenzwaluw, in de middenpijlers de kraamkamers voor vleermuizen en in de pijlers aan de zijkanten nesten voor de ijsvogel en de oeverzwaluw. Ook komen in de brug voorzieningen voor planten en dieren die relatief zeldzaam zijn geworden in de stad, met schuil-, nestel- en slaapgelegenheid voor vleermuizen, vogels, vissen, vlinders, bijen en hommels. Hiermee gaat het brugontwerp van Mobilis BV, VenhoevenCS Architecture & Urbanism en ecologisch adviesbureau Smartland verder dan de eisen die de gemeente stelde.

Groene middenberm

De groene middenberm van de Amstelstroomlaan wordt doorgetrokken over de brug. Het groen in deze middenberm wordt voorzien van een waterbuffer. Hierdoor behoeven de planten geen extra water in droge periodes.  De afwerking van de weg en de bestrating wordt hetzelfde als de Amstelstroomlaan.

Toepassing van duurzame materialen

De materialen worden mooier als ze ouder worden en vereisen weinig tot geen onderhoud. De bakstenen bestaan voor 60% uit  gerecyclede keramische producten. Natuursteen wordt gebruikt voor hoeken, plinten, de fietsgoot en deels als topafwerking van metselwerk. Voor de brugleuning en bankjes wordt duurzaam hout toegepast. Openingen zorgen voor daglichttoetreding onder het brugdek. Samen met de LED-verlichting zorgt dit voor een goede aansluiting op de omgeving en op alle momenten van de dag voor een prettig en vriendelijk gevoel.

Amstelstroomlaan maakt woonwijken beter bereikbaar

De gemeente legt de Amstelstroomlaan aan als doorgaande weg in het Amstelkwartier. Aan de oostkant sluit de Amstelstroomlaan aan op de Spaklerweg en de toekomstige doorgang naar het Bajes Kwartier. Aan de westkant zorgt de brug voor de verbinding met de Joan Muyskenweg aan de overkant van de Duivendrechtsevaart. De brug zorgt voor een betere bereikbaarheid van de 10.000 woningen die in Overamstel worden gebouwd. De artist impressions bij dit bericht zijn van VenhoevenCS en B1 design.

Stuur artikel door