Werken aan een feilloze verkeersstroom

In 2013 werd de tweede Coentunnel opgeleverd. Dat was landelijk nieuws, maar dat zo’n essentieel stukje infrastructuur vervolgens dag en nacht onderhouden wordt is nauwelijks bekend.

Bruggen, tunnels, kades en snelwegen: we realiseren ze graag van ontwerp tot oplevering. Daarmee houdt het werk niet op. Om deze assets jarenlang doelmatig te kunnen gebruiken is onderhoud nodig. Hiervoor heeft Mobilis een apart segment: Meerjarige Contracten. Onze medewerkers verzorgen het assetmanagement van het areaal. We pakken het onderhoud planmatig aan, voeren onderhoudstaken uit en verbinden onze partners bij deze multidisciplinaire opgave. Samen met ons zusterbedrijf Croonwolter&dros Infra zijn wij al jarenlang actief in het onderhoud van tunnels en wegen, zoals bij de Coentunnel.

Optimale functionaliteit en veiligheid

De Coentunnel Company is een samenwerkingsverband dat in 2008 een DBFM-contract aanging met opdrachtgever Rijkswaterstaat voor de bouw van de tweede Coentunnel. De afkorting staat voor Design en Build, een fase die bij de oplevering van de tunnel in 2013 is afgerond, en Finance en Maintenance, oftewel onderhoud. Nu nog met drie van de oorspronkelijke zeven partners, te weten Mobilis, Dura Vermeer en Besix. Een team van acht mensen op kantoor en zo’n twintig in het veld is daar 24 uur per dag mee bezig. Het doel: optimale functionaliteit en veiligheid voor een vlotte doorstroom van het verkeer tussen Amsterdam en Noord-Holland.

Grondige inspecties

Als weggebruiker besef je natuurlijk wel dat tunnels onderhouden worden, maar weinigen realiseren zich dat een continubedrijf zich daarover bekommert. Je merkt het alleen als je ’s nachts door de Coentunnel moet en een van de vier doorgangen gesloten is. Daar vinden dan van 23.00 tot 05.00 uur een grondige inspectie en onderhoudswerkzaamheden plaats. Elke nacht één tunnelbuis, zodat ze in één week alle vier aan de beurt zijn geweest. Het gaat van de controle van vluchtdeuren, pictogrammen, apparatuur en omroepinstallaties tot de schoonmaak van goten en wanden. Waar nodig worden grotere ingrepen ingepland om later aan te pakken. Niet voor niets is tunnelonderhoud niet reactief maar proactief: het is dé manier om hinderlijke opstoppingen te voorkomen en maximale veiligheid te garanderen.

Preventieve aanpak

De Coentunnel Company zit erbovenop, letterlijk en figuurlijk. Het kantoor bevindt zich op de Coentunnel en van daaruit worden ploegen aangestuurd als de calamiteitendienst, het groenonderhoud en de tunneltechniek. Hun werkterrein beperkt zich trouwens niet tot de tunnelbuizen, maar reikt nog een eindje verder op de A8 en de A10. En de druk zit er flink op, want de Coentunnel Company heeft een prestatiecontract met Rijkswaterstaat. Bij haperingen, bijvoorbeeld als de doorgang belemmerd wordt doordat na een wolkbreuk de tunnels blank staan, volgen er boetes. Maar zulke situaties worden juist met die preventieve aanpak voorkomen. Zo vormen de pompen onder de grond, die het regenwater afvoeren, een vast onderdeel van de inspecties om ervoor te zorgen dat die hun werk goed doen. En de calamiteitendienst staat altijd klaar, bijvoorbeeld voor het geval een voertuig met pech komt stil te staan.

Permanente controle

Het blijft niet bij dagelijkse inspecties van de tunnelbuizen, er is ook permanente controle. Deels automatisch: de zogeheten lussen in de weg brengen mogelijke filevorming in kaart, waarop het verkeerslichtensysteem zorgt voor een nauwkeurig gedoseerde doorstroom. Want files in de tunnel zijn uit den boze, vandaar dat die ook onder het boeteregime vallen. En deels is het handwerk: de schouwer rijdt elke dag zijn rondje op het areaal om te monitoren of er wellicht olie op het wegdek is gelekt of lading van een vrachtwagen is gevallen. Voor de verwijdering van olie gaat Road Maintenance de weg op, de onderhoudsploeg die beschikt over een zuigveegmachine.

Minmale overlast voor de omgeving

We doen er alles aan om tijdens het onderhoud de overlast voor weggebruikers, omwonenden en de omliggende omgeving tot een minimum te beperken. Dat doen we door goed te communiceren over de werkzaamheden met alle stakeholders zoals de gemeente, ov-bedrijven, noodhulpdiensten en buurtbewoners. Hulpdiensten krijgen extra aandacht. Zij moeten te allen tijde hun bestemming kunnen bereiken. Nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio is daarvoor essentieel, en daar zorgen we dan ook voor.

Overlast minimaliseren we ook door de werkzaamheden zo efficient mogelijk in te richten en waar nodig in de avonden en weekenden te werken. De Coentunnel Company zal nog tot en met eind 2037 het onderhoud en beheer verzorgen van de Coentunnel.

Bruggen, tunnels, kades en snelwegen, we realiseren ze graag van ontwerp tot oplevering. Maar dit betekent niet dat het stopt na oplevering van een project. Om deze assets jarenlang doelmatig te kunnen gebruiken is onderhoud nodig. Wij bieden daarvoor de juiste oplossingen.

meer over meerjarige contracten

Stuur artikel door